Sökning: "tvåspråkiga barn"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden tvåspråkiga barn.

 1. 1. Jag skriva bokstäver, bara bokstäver! : En vetenskaplig essä om barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Magdalena Sarvanidou; [2020]
  Nyckelord :Multilingualism; interculturality; language develepment; literacy; preschool teacher; approach; interaction; circle-time; Flerspråkighet; interkulturalitet; språkutveckling; litteracitet; förskolepedagog; förhållningssätt; samspel; lek- och samlingssituationer;

  Sammanfattning : The purpose of this scientific essay is to explore the different approaches to language development for multilingual children in preschool practice. The essay is about a four-year-old girl who did not master the Swedish language so well when she started preschool. LÄS MER

 2. 2. Att göra det annorlunda normalt i förskolan : En vetenskaplig essä om att förstå och stödja tvåspråkiga barn i deras språkutveckling och kommunikation utifrån en interkulturell pedagogisk kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Subarna Rahman; [2020]
  Nyckelord :preschool; bilingual; intercultural pedagogical competence; language; communication; sociocultural perspective; mother tongue support and the curriculum 2018 ; förskola; tvåspråkighet; interkulturell pedagogisk kompetens; språk; kommunikation; sociokulturellt perspektiv; modersmålsstöd och läroplan 2018 ;

  Sammanfattning : This is a scientific essay that has been written with the aim to reflect and analyze difficulties of bilingual children to communicate, being seen in a group and to focus during a traditional learning in language development within preschool. I have also reflected on my experiences and competences in intercultural pedagogy to support bilingual children in a changing society and in a globalized world. LÄS MER

 3. 3. Tvåspråkiga elevers språkutveckling : En intervjustudie om hur tvåspråkiga barns språkutveckling ser ut i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Morsall Ali Koista; [2018]
  Nyckelord :bilingual; language development; Mother tongue; school; Modersmål; skola; språkutveckling; tvåspråkig;

  Sammanfattning : Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle, där många är flerspråkiga. Skolan blir därför en central plats där många språk möts samt en plats där de ska lära sig ett annat språk. LÄS MER

 4. 4. Modersmålet i förskolan : En intervjustudie med pedagoger som beskriver hur de jobbar med språkutveckling på förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rajia Saad; [2017]
  Nyckelord :modersmål; arabiska; förskola; modersmålsutveckling; tvåspråkiga; flerspråkighet; second language; språkutveckling; khalil gibran;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur fem pedagoger arbetar med barns språkutveckling i relation till hur arbetet med barnens modersmål pågår. Studien har använt en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer av fem pedagoger från fem olika verksamheter. Studien angrips utifrån ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. "karékla betyder stol på svenska..." : En studie om pedagogers arbete med språkutveckling hos tvåspråkiga barn i mångkulturella förskolor.

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Ann-Margreth Brunell; Anette Gåredfelt; [2017]
  Nyckelord :Mångkulturell; tvåspråkighet; språkutveckling; enspråkighet; modersmål;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate teachers’ experiences of children’s language development in multicultural preschools. The study included the following research questions: 1.How do teachers work  in multicultural preschools to help children with their language development; 2. LÄS MER