Sökning: "tvåspråkighet nackdelar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden tvåspråkighet nackdelar.

 1. 1. Tvåspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares syn på tvåspråkighet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Nima Mohamud; Sara Medhammar; [2014]
  Nyckelord :tvåspråkighet; modersmål; förstaspråket; andraspråket; flerspråkighet; språkligutveckling; arbete i förskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas syn på modersmålets betydelse, vilkafördelar och nackdelar det finns med tvåspråkighet samt hur de arbetar med det iförskolan. Studien är en kvalitativ undersökning som baseras på åtta förskolläraresintervjusvar. LÄS MER

 2. 2. Skillnader mellan tvåspråkiga kontra enspråkiga barns läsprestationer: med eller utan läs och/eller skrivsvårigheter?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linda Ström; Andreas Ehlin; [2012]
  Nyckelord :Tvåspråkighet; enspråkighet; barn; dyslexi; lästest;

  Sammanfattning : Studier har visat att tvåspråkiga barn besitter både kognitiva fördelar och nackdelar jämfört med enspråkiga barn. Tvåspråkigas fördelar respektive nackdelar har visat sig vid minne, intelligens, problemlösning och tankeprocesser. LÄS MER

 3. 3. Behärskar man flera språk är det inga problem – Tre modersmålslärares inställning till det egna skolämnets för- och nackdelar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jessica Chelala; [2012]
  Nyckelord :Modersmål; tvåspråkighet flerspråkighet; språket e;

  Sammanfattning : SammanfattningSyftet med detta examensarbete är att undersöka vilken betydelse modersmålsundervisning har i skolan samt omdet finns eventuella nackdelar med att vara tvåspråkig. Jag vill genom studien få en bild av hur språklärare samtforskning ser på modersmål och två-/flerspråkiga barn. LÄS MER

 4. 4. Tvåspråkighet : Pedagogers uppfattningar och arbetssätt kring tvåspråkighet i en mångkulturell förskola och förskoleklass

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Nansi Eshmail Hirmiz; Mirdita Kelmendi; [2011]
  Nyckelord :kultur; förskola; förskoleklass; modersmål; språkutveckling; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : BakgrundI bakgrunden berör vi olika definitioner som finns av tvåspråkighet samt förskolan, skolans och samhällets påverkan för andraspråksinlärningen. Vi tar även upp modersmålets betydelse för språkutvecklingen, samt olika arbetssätt och arbetsmetoder för att främjaandraspråksinlärningen. LÄS MER

 5. 5. Tvåspråkighet och skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Arijana Cehic; Dzenita Ibrahimi; [2010]
  Nyckelord :förskola; mångkultur;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete har varit att undersöka om och hur fyra pedagoger arbetar för att stimulera barns språkutveckling i en mångkulturell förskoleklass. Vi ville även se hur pedagogerna tänker när de väljer ut skönlitteratur för de tvåspråkiga barnen. LÄS MER