Sökning: "tvåspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade ordet tvåspråkighet.

 1. 1. Metoder som pedagoger i språkbadsförskolor använder för att stödja kommunikationen med barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Lisa Cederberg; Desmond Manu; [2019-02-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att visa vilka metoder pedagoger i språkbadsförskolor använder för att stödja barnen i deras andraspråksutveckling. Eftersom språkbad som utbildningsform inte existerar i Sverige åkte vi till Finland för att studera metoder pedagoger i språkbadsförskolor använder för att göra sig själva förstådda eller för att uppmuntra barnen att uttrycka sig. LÄS MER

 2. 2. "Jos asut Ruottissa, niin sinun pittää praatia ruottia" : En kvalitativ studie om förskolechefers erfarenheter av arbetet med minoritetsspråket meänkieli i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Ida Boman; Amelie Funck Harnesk; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskolechef; makt; meänkieli; minoritetsspråk; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Avsikten med denna kvalitativa studie är att lyfta de nationella minoriteternas betydelse i förskolan. Minoritetspråket meänkieli har gått från att vara skambelagt till att ses som en merit, speciellt vid rekrytering av förskolepersonal. LÄS MER

 3. 3. Lärares uppfattningar av textuppgifter i matematik utifrån ett andraspråkselevs perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yu Chen; [2019]
  Nyckelord :Anpassningar; Andraspråkselever; Läsförståelse och matematik; Reading difficulties of mathematical text; Språkbetydelser och matematik; Språkutvecklande arbetssätt; Matematiska textuppgifter;

  Sammanfattning : Abstract Att kunna förstå innebörden av matematiska textuppgifter är en förutsättning för att kunna lösa matematiska textuppgifter. När andraspråkselever inte har ett utvecklat svenskt språk blir det svårare för dem att arbeta med textuppgifter i matematikboken, eftersom matematiska texter är mer multimodala än texter i många andra ämnen. LÄS MER

 4. 4. Engelska som kommandospråk inom marina operationer i den svenska Försvarsmakten

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Albin Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Bilingualism; Tvåspråkighet;

  Sammanfattning : I rapporten undersöks brukandet av engelska med NATO-standard inom den svenska militärens marina verksamheter. Anställda inom olika organisationer har intervjuats om hur det parallella brukandet av engelska med vanliga arbetsuppgifter påverkar deras förmåga att verka till önskad effekt. LÄS MER

 5. 5. Från stödåtgärd till språkundervisning, en textanalys av kursplaner i modersmål från Lgr 69 till Lgr 11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kristin Dahlström; [2018-02-02]
  Nyckelord :andraspråkselever; identitetsutveckling; kultur; kulturell bakgrund; kursplan; kursplansanalys; modersmål; modersmålsundervisning; språkforskning; språkutveckling; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Sedan början av 1970-talet har modersmålsundervisning erbjudits till elever med annat modersmålän svenska och har sedan dess varit ett ämne under diskussion kring dess vara eller ickevara. Frågan om varför elever med annat modersmål än svenska ska undervisas i sitt modersmålgår att härledas till dels forskning men också till ämnets kursplan och offentliga publikationerfrån regeringen. LÄS MER