Sökning: "tvåspråklig"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet tvåspråklig.

  1. 1. Modersmålet som verktyg för tvåspråklig utveckling

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Jasmin Turesson; [2015]
    Nyckelord :Barn; förskollärare; förskola; modersmål; språkutveckling; tvåspråkighet.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har gjorts där resultat har visat att modersmålet har betydelse för barns språkutveckling i andra språket. Forskningsresultat har även visat att barn med ett rikt ordförråd i sitt modersmål vid skolstart, hade lättare för att lära sig läsa och skriva på sitt andra språk än barn med ett svagt modersmål Genom att tvåspråkiga barn får använda sig av båda sina språk, samt att förskolor värdesätter barnens språkutveckling kan de få lättare att ta till sig det nya språket. LÄS MER