Sökning: "tvåstegshypotesen"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet tvåstegshypotesen.

 1. 1. Fit med sociala medier - En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors syn på sociala medier i relation till träning och hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Medeleine Fransson Stöök; [2020-02-13]
  Nyckelord :Träning; hälsa; sociala medier;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur unga kvinnor som tränar använder sociala medier, samt hur användningen påverkar deras tränings- och hälsouppfattningar.Teori: Digital deltagarkultur, tvåstegshypotesen, cultural studiesMetod: Kvalitativ intervjustudie10 kvalitativa intervjuerResultat: Studiens huvudsakliga resultat visar att användningen av sociala medier i relation till träning och hälsa har både positiva och negativa konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Femvertising - problematiskt eller gynnande? -En multimodal kritisk diskursanalys om hur influencers och företag exploaterar feminism i kommersiella syften på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Amanda Kareliusson; Mathilda Kennett; [2020]
  Nyckelord :Betalda samarbeten; femvertising; Influencer Marketing; Instagram; MCDA; postfeminism; tvåstegshypotesen;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att studera betalda samarbeten mellan kvinnliga svenskainfluencers och företag på sociala medier. Närmare bestämt studeras företag och influencersexploatering av feminism i kommersiella syften. LÄS MER

 3. 3. Jag vet allt om dig, men du vet inget om mig : En kvalitativ studie om unga mäns användning av YouTube

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Julia Gillberg; Mimmi Olai; [2020]
  Nyckelord :YouTube; YouTube-profiler; behovstillfredsställelse; parasociala relationer och åsiktsbildning;

  Sammanfattning : Studiens grundläggande syfte var att undersöka unga mäns uppfattningar om sin Youtube-användning och deras föreställningar om sin relation till YouTube-profiler. Studien ämnade även ta reda på om de tycker sig bli influerade av YouTube-profiler och om det kan vara baserat på den parasociala relationen. LÄS MER

 4. 4. Ytliga låtsasvänner och reklampelare i ett : En kvalitativ studie om följares uppfattning om influencers och deras samarbeten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Evelina Olsson; [2020]
  Nyckelord :Influencers; Social media; Influencer marketing; Instagram; Qualitativ survey; Influencers; sociala medier; influencer marketing; Instagram; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera vilken relation följare har till influencers, utifrån följarens perspektiv. Studien ämnar även undersöka hur deras publicering av betalda samarbeten på sociala medier bemöts av följarna. LÄS MER

 5. 5. ”Det första jag tänker på är att man ska vara vacker, lång och smal” : En kvalitativ studie om hur influerares sätt att göra reklam för och framställa skönhetsingrepp kan skapa betydelser för unga kvinnors kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Strömsten; [2020]
  Nyckelord :influencer; social media; Instagram; Youtube; cosmetic procedures; beauty ideal; body; looks; young women; two-step flow theory; parasocial interaction theory; opinion leaders; influencers; sociala medier; Instagram; Youtube; skönhetsingrepp; skönhetsideal; kropp; utseende; unga kvinnor; tvåstegshypotesen; parasocial interaktionsteori; opinionsledare;

  Sammanfattning : Listan över influerare som har gjort skönhetsingrepp kan göras lång. För att nämna ett exempel har Bianca Ingrosso med ett följarantal på 343 000 på Youtube talat öppet om att hon gjort lipfillers (Ingrosso, 2020). LÄS MER