Sökning: "tvåvägskommunikation nackdelar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden tvåvägskommunikation nackdelar.

  1. 1. SOCIALA MEDIER, FÖRDELAR OCH NACKDELAR UR SERVICEFÖRETAGS PERSPEKTIV

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

    Författare :Marlena Sjöström; Emma Salsgård; [2011]
    Nyckelord :Sociala medier; kommunikation; marknadskommunikation; serviceföretag och sociala nätverk.;

    Sammanfattning : Sociala medier innebär ett nytt och revolutionerande sätt att, för svenska serviceföretag, skapa en tvåvägskommunikation med ett stort antal användare. Genom sociala medier når serviceföretagen ut till fler användare och kan skapa nöjdare kunder. LÄS MER