Sökning: "tvåvägskommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet tvåvägskommunikation.

 1. 1. Att vårda patienter när språkbarriärer råder – En litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelse

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Saba Berhe; Merriem Nettah; [2019-08-16]
  Nyckelord :Språkbarriär; mångkulturell omvårdnad; sjuksköterskor; upplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den ökade invandringen har resulterat i ökat antal patienter med annan etnisk bakgrund som behöver vårdas i det svenska sjukvårdssystemet. Detta har medfört till att ett gemensamt språk inte alltid finns mellan sjuksköterskan och patienten, därför kan språksvårigheter skapa barriärer i kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten som i sin tur kan påverka vårdkvaliteten. LÄS MER

 2. 2. Politiska influencers : En kvalitativ textanalys av politisk opinionsbildning i den digitala eran

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Rebecca Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I en digital värld uppkommer fenomen som påverkar det politiska beteendemönstret hos människor. Ett sådant fenomen är digital opinionsbildning vilket har blivit ett viktigt verktyg i den politiska debatten världen över under senare decennier. LÄS MER

 3. 3. Kriskommunikationens ändrade förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Anders Olsson; Casper Radermacher; [2019]
  Nyckelord :Nyckelbegrepp: Kriskommunikation; sociala medier; image repair theory; retorik; Facebook; pressmeddelanden. Traditionell kommunikation. Modern kommunikation. Keywords: Crisis communication; social media; rhetoric; press release. Traditional communication. Modern communication.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi har fördjupat oss inom ämnet kriskommunikation och hur denna bedrivs på den moderna dialogiska sociala mediekanalen Facebook kontra den mer traditionella monologiska formen av kommunikation via pressmeddelanden. Med Swedbanks kris gällande inblandning i penningtvättsskandalen 2019 som undersökningsobjekt har vi granskat hur kriskommunikationen bedrivs på ovanstående plattformar. LÄS MER

 4. 4. Sharing is caring : En kvalitativ studie om hur företag inom den svenska modeindustrin kommunicerar CSR på sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Therese Marklund; Amanda Persson; [2019]
  Nyckelord :CSR-kommunikation; modeindustrin; sociala medier; tvåvägskommunikation; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : Modeindustrin står inför stora utmaningar som kräver en omställning till hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Modeindustrin är en industri som kräver otroliga mängder resurser samt har en negativ påverkan på både klimatet och människan. LÄS MER

 5. 5. Jakten på en framgångsrik relation - En studie om relationsskapande och relationshantering mellan företag och konsument i sociala medier

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linnea Ekegren; Louise Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; public relations; digital public relations; relationer; relationshantering; relationsskapande; sociala medier; Instagram; Skånemejerier; Oatly; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis centres around relationship creation and relationship management between companies and consumers on social media. Today, a vast amount of companies have the idea that social media automatically contributes to positive results and strong relationships with consumers. LÄS MER