Sökning: "tv internet film"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden tv internet film.

 1. 1. “I DON’T THINK WE’VE BEEN FORMALLY INTRODUCED?” Re-contextualising a Literary Model for First Meetings through Adaptation Theory and Fan Fiction

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malin Brus; [2019-02-08]
  Nyckelord :narratology; adaptation theory; fan fiction; Jean Rousset;

  Sammanfattning : (Re-)contextualising narratology in today’s world of rapid technological developmentand widespread access to the internet serves as the basis of this essay, which exploreswhat happens when narratology, adaptation theory and fan fiction theory intersect andinteract. It combines a surface level quantitative study with qualitative text analysis,using Rousset’s literary model from 1981 on first meetings between lovers-to-be as thenarratological reference, and the first meeting between the characters Alec Lightwoodand Magnus Bane as the text subject (using a corpus consisting of a novel, its officialfilm and TV-show adaptations, and thirty fan fictions). LÄS MER

 2. 2. Hur gymnasieelevers världsbild påverkas av erfarenheter från skolans geografiundervisning, egna resande och inflytande från populärkultur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Linn Widnemark; [2018]
  Nyckelord :geografididaktik; geografiundervisning; världsbild; resor; populärkultur;

  Sammanfattning : Undersökningens syfte är att ta reda på hur gymnasieelevernas världsbild påverkas av erfarenheterna som erhålls genom det egna resandet, skolans geografiundervisning samt populärkulturens påverkan på elevernas uppfattning av världen. Med hjälp av följande tre frågeställningar har syftet uppfyllts. LÄS MER

 3. 3. Banshee : En mytologisk varelse i dagens mediesamhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Kimberly Seitola; [2018]
  Nyckelord :Banshee; myth; mythology; folklore; creature; Teen Wolf; YouTube; reception theory; comparative method; content analysis.; Banshee; myt; mytologi; folktro; varelse; Teen Wolf; Youtube; receptionsteori; jämförande metod; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Titel: Banshee - En mytologisk varelse i dagens mediesamhälle Författare: Kimberly Seitola Handledare: Stefan Larsson Ämne: Religionsvetenskap    Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den irländska mytologiska varelsen banshee gestaltas i dagens mediesamhälle.   Teori: Den här uppsatsen använder sig av receptionsteorin, vilken riktar sig mot producenten, åskådaren och läsaren. LÄS MER

 4. 4. Using crowdsourcing as a production method in filmmaking – a case study

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Johan Lundh Heinstedt; [2017]
  Nyckelord :Filmmaking; Participatory culture; Crowdsourcing; New media technologies; Social media; Online communities.;

  Sammanfattning : As our consumption behaviours of media and entertainment change in the age of new media technologies, the means of production change with them. Filmmaking usually follows a set procedure (often with clear hierarchy and specialised roles in the crew) and the flow of the narration has traditionally followed a one-way direction, from the producing part (the producer/director) to the receiving part (the audience). LÄS MER

 5. 5. Guided Transcoding for Next-Generation Video Coding (HEVC)

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Harald Nordgren; [2016]
  Nyckelord :Video Compression; Adaptive Streaming; Transcoding; H.265; HEVC; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Video content is the dominant traffic type on mobile networks today and this portion is only expected to increase in the future. In this thesis we investigate ways of reducing bit rates for adaptive streaming applications in the latest video coding standard, H.265 / High Efficiency Video Coding (HEVC). LÄS MER