Sökning: "tv kanaler målgrupp"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden tv kanaler målgrupp.

 1. 1. Influencer marketing : Hur företags marknadskommunikationsmix vid produktlansering har förändrats allt eftersom “influencer marketing” har etablerats som kommunikationskanal och hur effekten av olika kommunikationskanaler har förändrats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Kajsa Persson Stor; Kristina Lidborg; [2019]
  Nyckelord :produktlanseringar; marknadskommunikation; kommunikationsmixen; sociala medier; influencer marketing; eWOM; varumärkeskännedom; produktkännedom;

  Sammanfattning : Idag brukas internet av majoriteten människor i Sverige och företag har upptäckt möjligheten att använda internet i sin marknadskommunikation. Det har öppnat upp nya dörrar för företag att annonsera ut sitt budskap på internet istället för i de traditionella kommunikationskanalerna, såsom tv, radio och tidningar. LÄS MER

 2. 2. Publiken kommer och går men tv-tablån består : En intervjustudie av fem tablåplanerares syn på tv-tablåns utformning, genusmedvetenhet och framtid.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Amanda van Tol; Lina Laugren; [2015]
  Nyckelord :Television; tv-tablå; linjär-tv; streaming; tv-publik; jämställdhet; genus; målgrupp; framtid;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur tablåplanerare ser på den svenska tv-tablån, dess utformning och dess framtid samt hur kanalerna förhåller sig till jämställdhet vid tablåplanering. För att göra detta möjligt har vi utfört fem kvalitativa intervjuer med tablåplanerare från stora kanaler i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Kurir 2.0 : Om små företags inställning till Internet som marknadsföringskanal

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kultur, samhälle, mediegestaltningFilosofiska fakulteten

  Författare :Jesper Robild; Ole Jansson; [2012]
  Nyckelord :Marknadsföring; kommunikation; branding; sociala medier; varumärke; kundkontakt; företag; konsument;

  Sammanfattning : Det dröjde inte länge efter det att Internet blev något som plötsligt fanns i var mans hushåll förrän företag började inse möjligheter med att använda fenomenet som en ny kanal för marknadsföring. Ju fler människor som fick tillgång till Internet, desto fler företag insåg möjligheterna, och det utvecklades många idéer, program och funktioner som kunde hjälpa företag och organisationer att marknadsföra sina produkter och tjänster på Internet. LÄS MER

 4. 4. Marknadsföring riktad mot barn : En studie om de existerande lagstiftningarna, näringslivets praxis samt det psykologiska perspektivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Elma Åhlin Bilalovic; [2011]
  Nyckelord :Marknadsföring;

  Sammanfattning : När det gäller marknadsföring genom TV så har tittartiden ökat markant bland den yngre generationen i takt med utbyggnaden av kanaler och sändningstider. Samtidigt blir marknadsföringens etik och moral allt mer bortsållad när företag allt mer riktar sina kommunikationskanaler mot denna målgrupp som har svårt att sålla bort mediebruset. LÄS MER

 5. 5. Extern marknadskommunikation : Uppfattas företagets budskap rätt av målgruppen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Susanne Johansson; Emelie Smedelindh; [2010]
  Nyckelord :kanal; marknadskommunikation; budskap; målgrupp; annons;

  Sammanfattning : En ekonomisk utveckling har skett på marknaden under de senaste åren där människan gått från att endast köpa det nödvändigaste till att idag köpa mer än vad som behövs. Samtidigt massproduceras produkter till att det blir ett överskott på marknaden, vilket leder till låga priser och större konkurrans där olika medel används. LÄS MER