Sökning: "tv serien skam"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden tv serien skam.

 1. 1. Kvalitet på skam : en kvalitetsundersökning av fansubs i tv-serien SKAM

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Anna Kaufner; [2020]
  Nyckelord :subtitling; fansubs; quality assessment; FAR model; functional equivalence; acceptability; readability; undertextning; fansubs; kvalitetsmänting; FAR-modell; funktionell ekvivalens; acceptans; läsbarhet;

  Sammanfattning : Undertexter skapade av fans, så kallade fansubs, utmärker sig ofta med att utmana de standardiserade normerna inom undertextning genom att vara friare från deras inflytande. En serie som det har skapats relativt mycket fansubs för är den norska webbaserade ungdomsserien SKAM, som fans började skapa egna undertexter till eftersom de ville göra serien mer tillgänglig för tittare från andra länder. LÄS MER

 2. 2. "But the memory stayed, clinging to the walls of her mind" : En adaptionsanalys av gestaltningen av trauma och våldtäkt i Moriartys och Vallés Big Little Lies

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Helena Bjurbom; [2019]
  Nyckelord :Adaptation; Big Little Lies; Liane Moriarty; Jean-Marc Vallée; Trauma; Rape; Sexual violence; Cathy Caruth; Linda Hutcheon.; Adaption; Big Little Lies; Liane Moriarty; Jean-Marc Vallée; trauma; våldtäkt; sexuellt våld; Cathy Caruth; Linda Hutcheon.;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en adaptionsanalys som undersöker hur trauma och sexuellt våld adapteras från litteratur till tv-serie. Materialet för uppsatsen är Liane Moriartys roman Big Little Lies (2014) och filmatiseringen till tv-serie med samma titel, regisserad av Jean-Marc Valleé (2017). LÄS MER

 3. 3. Kvinnorna och SKAM : En kvalitativ studie om hur kvinnorna porträtteras i den norska tv-serien SKAM

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Isabelle Larsson; Sanna Sörman; [2018]
  Nyckelord :SKAM; Feminism; Analys; Semiotik; Tv-serie;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen kommer att utreda hur kvinnor porträtteras i den norska tv-serien SKAM. Serien SKAM har varit en av de senaste årens största succé när det kommer till tv-serier. Serien har fått både kritik och hyllningar under de senaste åren. En stor del av kritiken som riktats mot SKAM handlar om hur serien porträtterar kvinnorna. LÄS MER

 4. 4. När film och tv blev religion : En kvantitativ studie om i vilken utsträckning gymnasieelever använder sig av film och tv (och i synnerhet webb-serien SKAM) som en resurs för religiöst meningsskapande och livstolkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin Kling; [2018]
  Nyckelord :film; tv; SKAM; youth; mediatization; banal religion; detraditionalized religion;

  Sammanfattning : The purpose in this paper is to examine in which extent students in the Swedish gymnasium use film and tv (with a special focus on the Norwegian youth series SKAM) as a resource to create religious meaning and interpretation of life in the aspects of their view on e.g. knowledge, society, cosmology and theology. LÄS MER

 5. 5. "Det är inget fel med att vara homo, men jag är inte homo-homo" : en narrativ textanalys om hur tv-serien Skam förhandlar homosexualitet

  L1-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Löfsten Oscarsson; Alice Ekman Johansson; [2018]
  Nyckelord :Sexuell identitet stereotyper normbrytande avvikande skam hegemonisk maskulinitet; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : “Det är inget fel med att vara homo, men jag är inte homo-homo”- ​ En narrativ textanalys om hur tv-serien Skam förhandlar homosexualitet ​är en B-uppsats författad vårtterminen 2018 av Alice Ekman och Caroline Oscarsson, studenter i Medie- och Kommunikationsvetenskap, Institutionen för kommunikation och medier, vid Lunds universitet. Denna uppsats fokuserar på huvudkaraktären Isak i tv-serien “Skam” och hur den som berättelse framställer hans sexuella identitet. LÄS MER