Sökning: "tv-kanaler"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet tv-kanaler.

 1. 1. Påverkar fysisk aktivitet elevers resultat i matematik : en forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Fabian Andersson; Oliver Snygg; [2020]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; matematikresultat; skolresultat; matematik; skolan; elever;

  Sammanfattning : Sammanfattning Människors minskade fysisk aktivitet är ett ämne som idag debatteras frekvent i Sverige, i synnerhet kopplat till ungdomar och skola. Debatten bedrivs överallt från sociala medier till lokala tidningar och i nationella tv-kanaler. LÄS MER

 2. 2. Rättsliga former för finansiering av Public Service - från licensavgift till skattefinansiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Lundin; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Redan långt före omläggningen till en skattefinansiering av public service fördes diskussioner rörande verksamhetens framtidsförutsättningar, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen på området. I ett lagförslag 2005 gällande förändringar i den dåvarande radio- och TV-lagen fördes argument för att public service borde finansieras via skattemedel, för att garantera en långsiktig och trygg finansiering. LÄS MER

 3. 3. Hur konstrueras det svenska kändisskapet i subgenren realitysåpa? : En kvantitativ innehållsanalys av subgenren realitysåpa

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maria Vallén; [2019]
  Nyckelord :realitysåpa; reality-tv; celebritetskultur; kändisskap; Cirkus Bagge; Hyséns; Lailaland; Wahlgrens värld.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur det svenska kändisskapet blir konstruerat i subgenren realitysåpa samt att urskilja likheter och skillnader inom genren gällande hur celebritetsskapet skildras. Utifrån syftet ställdes två frågeställningar upp, hur konstrueras det svenska kändisskapet i subgenren realitysåpa samt vilka likheter och skillnader sett till programmens sätt att skildra celebritetskap uppmärksammas. LÄS MER

 4. 4. "Islamiska Statens rättfärdigade våld mot väst- en kvalitativ studie om den konstruerade västvärlden i IS- propagandatidskriften Dabiq"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Islamiska staten; propaganda; terrorism; Dabiq; rättfärdigat våld; fiendebilder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/ bakgrund: Sedan 2014, när IS utropade sitt kalifat, har de lyckats rekrytera och radikalisera anhängare med hjälp av att sprida information om det framväxande kalifatet. IS har rekryterat och radikaliserat anhängare genom användningen spridningen av propaganda på sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Sociala medier, ett paradigmskifte - : en kvantitativ studie om mediepåverkan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fredrik Filén; Johannes Erixon; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en kvantitativ studie om mediepåverkan inom området för kommunikationsvetenskap, och arbetar även med teorier kring informations diffusion och beteendevetenskapliga teorier. Studien syftar till att vara deduktiv och det genomförs en multipel regressionsanalys för att utröna vilka medier som har starkast påverkan på individers förtroende för samhällsinstitutioner. LÄS MER