Sökning: "tv-kanaler"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet tv-kanaler.

 1. 1. Rättsliga former för finansiering av Public Service - från licensavgift till skattefinansiering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Joakim Lundin; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Redan långt före omläggningen till en skattefinansiering av public service fördes diskussioner rörande verksamhetens framtidsförutsättningar, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen på området. I ett lagförslag 2005 gällande förändringar i den dåvarande radio- och TV-lagen fördes argument för att public service borde finansieras via skattemedel, för att garantera en långsiktig och trygg finansiering. LÄS MER

 2. 2. "Islamiska Statens rättfärdigade våld mot väst- en kvalitativ studie om den konstruerade västvärlden i IS- propagandatidskriften Dabiq"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Islamiska staten; propaganda; terrorism; Dabiq; rättfärdigat våld; fiendebilder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/ bakgrund: Sedan 2014, när IS utropade sitt kalifat, har de lyckats rekrytera och radikalisera anhängare med hjälp av att sprida information om det framväxande kalifatet. IS har rekryterat och radikaliserat anhängare genom användningen spridningen av propaganda på sociala medier. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier, ett paradigmskifte - : en kvantitativ studie om mediepåverkan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fredrik Filén; Johannes Erixon; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är en kvantitativ studie om mediepåverkan inom området för kommunikationsvetenskap, och arbetar även med teorier kring informations diffusion och beteendevetenskapliga teorier. Studien syftar till att vara deduktiv och det genomförs en multipel regressionsanalys för att utröna vilka medier som har starkast påverkan på individers förtroende för samhällsinstitutioner. LÄS MER

 4. 4. Databasverktyg för rapporter till TV-programbolag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Thomas Lindmark; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta projekt är genomfört på AllTele Sverige AB och är beställt av CTO Mikael Peterson. Månatligen genomför AllTele en rapportering till de Tv-programbolag av vilka de köper Tvkanaler. LÄS MER

 5. 5. Tv-reklam för söta drycker : En studie av hur antalet reklaminslag förändrats under åren 1999-2014

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Ida Arvidsson; [2016]
  Nyckelord :TV commercial; sweetened drinks; sweetener; TV channels; food; Tv-reklam; söta drycker; sötningsmedel; tv-kanaler; livsmedel;

  Sammanfattning : Inledning: Tv-reklam för söta drycker kan leda till ökad konsumtion av ohälsosamma och energirika drycker med högt sockerinnehåll. Under år 2014 inhandlades i genomsnitt 92 liter läskedryck i Sverige per konsument, vilket är en ökning med tio liter jämfört med år 2000. LÄS MER