Sökning: "tv-serier"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet tv-serier.

 1. 1. "Glädje och frihet från resten av världen" En kvalitativ undersökning om gymnasieelever som älskar att titta på tv-serier på fritiden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sofia Oldin Cederwall; [2021-04-29]
  Nyckelord :tv-serier; fritidsfiktioner; textvärldar; läsning; litteraturdidaktik; upplevelseläsning; instrumentell läsning;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the engaging and motivational factors of television series among students in an upper secondary school in Western Sweden who state they enjoy this form of multimedia in their leisure time. Moreover, this study aims to investigate the students’ attitudes towards a possible implementation of television series as a pedagogical resource in the classroom. LÄS MER

 2. 2. Tunna (blå) linjen mellan fiktion och verklighet : En publikstudie om hur polisen anser att deras yrke framställs i tv-serien Tunna blå linjen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Judith Bringner; [2021]
  Nyckelord :Qualitative research; Audience research; Semi-structured interviews; Representations theory; Identity theory; Jargon; Humor; Drama; tv series; Police; Tunna blå linjen; Sveriges Television; SVT.; Kvalitativ forskningsstudie; Semistrukturerad Intervjuguide; Publikstudie; Representationsteori; Identitetsteori; Jargong; Humor; Drama; tv-serier; Polisen; Tunna blå linjen; Sveriges Television; SVT.;

  Sammanfattning : Denna studie har analyserat hur polisen uppfattar att deras yrke framställs och representeras i tv-serien Tunna blå linjen som visas på SVT. Detta har gjorts genom en kvalitativ forskningsmetod som bygger på semistrukturerade forskningsintervjuer. LÄS MER

 3. 3. En formell titt på informell svensk historia - en analys av populära internationella forums brukande av svensk historia genom internet memes

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Simon Torffvit; [2021]
  Nyckelord :Sverige; Svensk; Historia; Sweden; Swedish; History; Popular; Populära; Populär; Meme; Memes; Internetfenomen; Internetmeme; Internetmemes; International; Forums; Sociala medier; Sociala; Medier; Bild; Bilder; Analys; Kvalitativ; Social media; Social; Media; Reddit; Facebook; Twitter; Instagram; Historiebruk; Bildanalys; Use of history; Picture; Image; Analysis; Vikingatiden; Vikings; Stormaktstiden; Sabaton; Karl XII; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som huvudsakliga frågeställning att besvara frågan om hur svensk historia gestaltas och brukas i populära memes på internationella forum, och varför den gestaltas och brukas på dessa sätt. Uppsatsen kommer fram till att den mest förekommande aspekten av svensk historia är vikingatiden, följt av 1900-talets utrikespolitik, stormaktstiden och kontemporär svensk kulturhistoria. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga superhjältar i en maskulin värld : En jämförelse av tre kvinnliga superhjältar på film och i tv-serier mellan 1974 - 2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Filip Milosavljevic; Philip Wernersson; [2021]
  Nyckelord :female superheroes; superheroes; film analysis; gender; objectification.; kvinnligasuperhjältar; superhjältar; filmanalys; genus; objektifiering;

  Sammanfattning : In this essay, we examine how three female superheroes in movies are portrayed and how that role has changed over time. We have chosen to examine Wonder woman, Supergirl and Black widow. The time period exanimated was a period between 1974 and 2020. The time period was chosen by availability to material from real feature movies and TV series. LÄS MER

 5. 5. Motsatser attraherar : En antropologisk studie om hur uppfattningar av genus återspeglas i normer kring sex och sexualitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Sara Krüger; [2020]
  Nyckelord :Genus; sex; sexualitet; heteronormativitet; medier; sex gender-system; performativitet; den heterosexuella matrisen;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur unga tjejer upplever och påverkas av normer kring sex och sexualitet, samt hur dessa normer återspeglar uppfattningar av genus. Fokuset ligger på de normer kring sex och sexualitet som unga tjejer själva upplever och kan urskilja både i vardagen och i de olika medier de konsumerar, såsom filmer, TV-serier, pornografi och sociala medier. LÄS MER