Sökning: "tv-spel"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade ordet tv-spel.

 1. 1. Bibliotek och Tv-Spel : En undersökning om Göteborgs Stadsbiblioteks fokus på en tv-spelsavdelning för ungdomar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Mikael Lundgren; [2021]
  Nyckelord :Bibliotek; tv-spel; Genus;

  Sammanfattning : The central public library in Gothenburg offers videogames for its patrons to play in house. This service is very popular among boys and young men. A lot of patrons in the videogame section of the library choose to spend their time there without gaming and rather to read or spend time with friends. LÄS MER

 2. 2. Kusliga odjur eller inbjudande varelser? : En undersökning kring manifestationen av kusliga dalen hos antropomorfiska karaktärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emil Karlsson; Sigurd Nordberg; [2021]
  Nyckelord :Kusliga dalen; antropomorfism; karaktärsdesign; TV-spel;

  Sammanfattning : Denna studie har utgått från tidigare forskning kring antropomorfism och kusliga dalen-fenomenet. Undersökningens syfte har varit att utröna om fenomenet hos antropomorfiska enheter sker genom kategoriseringssvårighet eller genom realisminkonsekvens. Den har även undersökt vilka fysiska drag och vilka djurarter som orsakar effekten mest. LÄS MER

 3. 3. "På äldris får de baka och spela tv-spel, det är orättvist" : Ett utvecklingsinriktat arbete om att ge eleverna mer inflytande i den planerade verksamheten på fritidshemmet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :johanna johansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Med stöd i aktionsforksningen har detta utvecklingsarbete genomförts på ett fritidshem som vänder sig till elever i förskoleklass och årskurs 1. Utvecklingsarbetets grund gar legat i att hitta en struktur som ger eleverna mer inflytande och delaktighet i den planerade verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Assassin’s Creed: Odyssey Discovery Tours med genetiskt och genealogiskt historiemedvetande : Virtuella guidade turer i antika Grekland som klassrumsbaserad undervisning i högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charles Darrell; Daniel de Rooy; [2021]
  Nyckelord :Historia; Undervisning; Tv-spel; Assassin’s Creed; Antika Grekland; Lektion; Högstadie; Didaktik;

  Sammanfattning : This paper explores the possibility of using an off the shelf video game, Assassin’s Creed: Odyssey, in teaching a history class about ancient Greece. The study used a method where 7th grade students during one lesson got to experience the videogame together with two surveys about the students’ experiences learning with the video game. LÄS MER

 5. 5. Exploring and defining iyashikei in terms of game design

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Fleur Neerings; Samantha Keller; [2021]
  Nyckelord :Iyashikei; media technology; emotions; feelings; design methodology; game design; video games; stress; healing; relaxing; calming; methodology; medieteknik; känslor; design; Iyashikei; design metod; designmetod; metoder; digitala spel; tv spel; spel design;

  Sammanfattning : At one point or another we have all felt overwhelmed or stressed. It is part of human nature and can at times be beneficial as it can boost our performance and make us more alert. However when it becomes a part of daily life to worry about everything, it turns into a hindrance. LÄS MER