Sökning: "tv-spel"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet tv-spel.

 1. 1. Vägledning i TV-spel : En omstridd designkonvention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johannes Du Rietz; [2019]
  Nyckelord :wayfinding; design technique; player experience; maze; exploration; vägledning; vägledningsteknik; spelvana; labyrint; utforskning;

  Sammanfattning : El-Nasr och Moura (2015) beskriver olika tekniker för hur TV-spel kan vägleda spelaren. Tekniken samlingsbara föremål som indikerar väg beskrivs som objekt som implementeras på ett sådant sätt att de leder spelaren till en belöning eller ett mål. LÄS MER

 2. 2. Evaluating player performance and usability of graphical FPS interfaces in VR

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Mattias Willemsen; [2019]
  Nyckelord :Virtual Reality; Graphical User Interface; Usability;

  Sammanfattning : Background. When designing video games for Virtual Reality, graphical user interfaces (GUIs) cannot always be designed as they have been for traditional video games. An often recommended approach is to merge the interface with the game world, but it is unclear if this is the best idea in all cases. LÄS MER

 3. 3. Mikrotransaktioner i tv-spel : En studie om spelarnas syn på mikrotransaktioner, och mikrotransaktioners påverkan på spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Simon Höglund; Carlo Kovacevic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Försäljning av virtuella föremål i tv-spel genom mikrotransaktioner har blivit en vanlig affärsmodell inom spelindustrin. Mikrotransaktioner ger spelföretagen en fortsatt inkomstkälla även efter den initiala försäljningen av ett tv-spel. LÄS MER

 4. 4. Navigering och mental representation med ljud i en icke-visuell 3D miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rickard von Friesendorff; [2019]
  Nyckelord :sound; games; navigation; mental representation; audio; ljud; spel; navigering; mental representation; ljudspel;

  Sammanfattning : Denna studie tar upp forskning kring tillgänglighet inom data/tv-spel och fokuserar främst på ljudspel, en genre som särskilt uppstått för synnedsatta. Texten tar upp frågeställningen kring seende personers upplevelser av ljudspel och att kvalitativ data ska samlas in för denna studie. LÄS MER

 5. 5. Does changing the frequency content of a reverb affect perceived emotion in a video-game?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Oscar Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Video game; audio; emotion; reverb; sound design; TV-spel; spel; ljud; ljuddesign; reverb; känsla;

  Sammanfattning : Emotion is a large part of the experience when playing video-games, and sound design can strongly influence the emotional response in players. This study is about the effect reverb, which is part of the sound design, can have on a players perceived emotion. LÄS MER