Sökning: "tv-spel"

Visar resultat 1 - 5 av 193 uppsatser innehållade ordet tv-spel.

 1. 1. Speldesign för lärande : Speldesignens byggblock applicerade på musikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Oliver Augustsson; [2020]
  Nyckelord :pedagogy; games; game design; design; design theory; music; pedagogik; tv-spel; speldesign; design; designteori; musik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbetet är undersöka hur speldesign kan användas som resurs för design av musikundervisning. I bakgrunden presenteras vad lärare, eleven och undervisningssituationen kan göra för att påverka elevers studieresultat. Därefter presenteras spel och speldesign med dess olika designgrenar och termer. LÄS MER

 2. 2. Fördelarna med att spela tv-spel på idrottslektionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Ekenberg; [2020]
  Nyckelord :Exergames; Idrott och hälsa; tv-spel; undervisningsresurs; fördelar; vinster;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten undersöker kunskapsläget gällande vilka vinster det finns med att använda tv-spel innehållande kroppsrörelser – exergames - i undervisningen av idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet. Med ämnesplanen för idrott och hälsa som utgångspunkt har jag därför ställt frågan: vad finns det för potentiella fördelar med att använda exergames i undervisningen av idrott och hälsa på högstadiet och gymnasiet? För att besvara frågan har en informationssökning på fem databaser gjorts under vintern 2019 och såväl svensk som internationell forskning har inkluderats. LÄS MER

 3. 3. Interaktivt Innehåll och Konvergenskultur : En diskursiv fallstudie av Black Mirror: Bandersnatch

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för medier och design

  Författare :Ruth Tunney; [2019]
  Nyckelord :Convergence culture; Black Mirror: Bandersnatch; Film; Interactive film; Streaming; Konvergenskultur; Black Mirror: Bandersnatch; Film; Interaktiv film; Streaming;

  Sammanfattning : As illustrated by the Netflix special Bandersnatch as a cultural phenomenon, the purpose of this study was to analyze how "new" storytelling forms exist in today's convergence culture. This was done by a discursive case study about TV-critics' reception of Bandersnatch, along with smaller comparative discourses covering both relatively traditional film and TV organizations within the media industry, as well as an online forum. LÄS MER

 4. 4. Vägledning i TV-spel : En omstridd designkonvention

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Johannes Du Rietz; [2019]
  Nyckelord :wayfinding; design technique; player experience; maze; exploration; vägledning; vägledningsteknik; spelvana; labyrint; utforskning;

  Sammanfattning : El-Nasr och Moura (2015) beskriver olika tekniker för hur TV-spel kan vägleda spelaren. Tekniken samlingsbara föremål som indikerar väg beskrivs som objekt som implementeras på ett sådant sätt att de leder spelaren till en belöning eller ett mål. LÄS MER

 5. 5. ”Det ska vara pedagogiskt” - En studie om populärkultur i relation till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josefin Johansson; Michaela Frid; [2019]
  Nyckelord :Barnperspektiv; ; Lek; Barns perspektiv; Populärkultur; Samspel;

  Sammanfattning : Vårt mål med denna undersökning och vårt arbete är att analysera på vilka sätt pedagoger tolkar att barn använder sig av sina erfarenheter från populärkultur i förskolans kontext samt hur pedagogerna förhåller sig och arbetar utifrån detta. Vi började studien utifrån en kvantitativ metod där vi delade tre enkäter som visade på att populärkultur tydligt genomsyras hos barnen i förskolan på varierande sätt. LÄS MER