Sökning: "tveksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade ordet tveksamhet.

 1. 1. VACCINERA (FL)ERA BARN? : En studie om vaccinationsfarhågor och vårderfarenheter beskrivna i det offentliga nätbaserade rummet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alida Bjelvenmark; Anna Ludvigsson; [2019]
  Nyckelord :Child vaccination program; vaccine; parent; decision-making; health literacy; Barnvaccinationsprogrammet; vaccin; föräldrar; beslutsfattande; hälsolitteracitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Föräldrar som står inför valet att vaccinera sina barn är inte alla gånger eniga om vaccinets för- och nackdelar. Information om vaccinen cirkulerar på internet och via sociala medier. För läsaren blir det en utmaning att veta vilken given information som är trovärdig. LÄS MER

 2. 2. Finansiering av tillväxt i småbolag -En undersökning om hur småföretag som upplevt en hög omsättningstillväxt har hanterat sin finansiering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebin Fathli; Henrik Rosendahl; [2018-02-20]
  Nyckelord :Pecking order theory; Trade-off theory; Family firms; SME.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problembeskrivningFöretag som har upplevt en hög tillväxt i omsättning stöter ofta på diversefinansieringsproblem både under och efter denna period. Dessa problem kräver oftast någonform av finansiering eller planering. LÄS MER

 3. 3. “Hur effektivt det här egentligen är, det får tiden utvisa” : en kvalitativ studie om kuratorers syn på internetbaserade behandlingsmetoder inom det psykosociala arbetet

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Beatrice Hägerstrand; Sara Thyr Ropeter; [2018]
  Nyckelord :Counselling; Counsellor; Curator; Internet treatment; Health care; Mental illness; Online treatment; Psychosocial work; Treatment.; Internetbaserat behandlingsarbete; Behandlingsarbete; Hälso-och sjukvård; Kuratorer; Primärvård; Psykosocialt arbete; Psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur kuratorer inom hälso-och sjukvården ser på internetbaserad behandling med patienter med psykisk ohälsa, för att beskriva och förstå specifikt deras syn på möjligheter och begränsningar med sådana behandlingsmetoder. Studien har genomförts genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med tio yrkesverksamma kuratorer på åtta olika primärvårdsenheter i Stockholms län. LÄS MER

 4. 4. Organic nitrogen and carbon in Swedish rivers : increasing trends from 1987-2017

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Maya Ahlgren; [2018]
  Nyckelord :total organic nitrogen; total organic carbon; eutrophication; Sweden; dissolved organic carbon; brownification; Pearson’s correlation; Baltic Sea; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the past decades, increased organic carbon concentrations have been reported from freshwaters across the Northern Hemisphere. However, there is little knowledge regarding whether or not these changes are linked to increasing concentrations of organic nitrogen. LÄS MER

 5. 5. Implementation av ett hållbarhetstillval på en e-handelsplats för livsmedel : Design, strategi och miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Beatrice Brånemark; Hedvig Fahlstedt; [2018]
  Nyckelord :Konvertering; e-handel; hållbar konsumtion; koldioxidavtryck; FUD;

  Sammanfattning : FN:s medlemsländer har enats om 17 Globala mål för Hållbar Utveckling tillsammans med delmål som skall uppnås före år 2030. Mål nummer 13 är att bekämpa klimatförändringen och dess effekter med delmålet att hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader Celsius. LÄS MER