Sökning: "twitter språk"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden twitter språk.

 1. 1. Youtuberska och bloggarinna : En korpusstudie i huruvida det sker nybildningar med de feminina suffixen -erska och -(ar)inna.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Martin Tydesten; [2020]
  Nyckelord :personbeteckningar; suffix; nybildningar; svenska; Twitter; bloggar; tidningsmaterial; könsneutralisering; könsspecificering; språk och kön;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar om de feminina suffixen -erska och -(ar)inna är produktiva, i ett visst material. Med produktiv menas i detta sammanhang att nybildningarna måste innehålla avledningar som inte tidigare använts. LÄS MER

 2. 2. Kramtjuv, mobilzombie, douche och sekundärkränkt : Frekvensanalys av orden från Nyordslistan 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Camilla Villemo Widman; [2020]
  Nyckelord :nyord; etablering; tidning; Twitter; frekvens; etablerade ord; vanliga ord; sällsynta ord; döda ord.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine which of new words presented in Nyordslistan are established in the language since 2012. Source text for this essay are seven Nyordslista published between 2012 and 2018. The study analyses the frequency of the new words in newspapers and on Twitter using two databases, Mediearkivet and Korp. LÄS MER

 3. 3. “¿Como le podi poner doblaje chileno a una comedia argentina? este doblaje es mas rasca que peruano con visos”. Ideologías lingüísticas en redes sociales en Chile.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Alberto Burgos Uribe; [2019-02-21]
  Nyckelord :spanska; Ideología lingüística; Chile; Twitter; YouTube; Purismo; Estandarización; Nacionalismo; Clasismo; Chauvinismo; Argentina;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to use social networks to analyze the linguistic ideologies ofChileans. In order to carry out this investigation the present work used as corpus, commentsthat different users have left in relation to the dubbing of the Argentine soap opera Esperanzamía to the Chilean colloquial dialect. LÄS MER

 4. 4. Emotion Classification with Natural Language Processing (Comparing BERT and Bi-Directional LSTM models for use with Twitter conversations)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Nathaniel Joselson; Rasmus Hallén; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : We have constructed a novel neural network architecture called CWE-LSTM (concatenated word-emoji bidirectional long short-term memory) for classify- ing emotions in Twitter conversations. The architecture is based on a combina- tion of word and emoji embeddings with domain specificity in Twitter data. LÄS MER

 5. 5. Transfer learning in Swedish - Twitter sentiment classification

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lucas Grönlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Language models can be applied to a diverse set of tasks with great results, but training a language model can unfortunately be a costly task, both in time and money. By transferring knowledge from one domain to another, the costly training only has to be performed once, thus opening the door for more applications. LÄS MER