Sökning: "two way ranging"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden two way ranging.

 1. 1. Leveraging on digitalization for circular economy - A multiple case study on manufacturing and service companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Illaria Mania; [2019-07-09]
  Nyckelord :circular economy; digitalization; data; sustainability; digital transformation; organizational change; digital technologies;

  Sammanfattning : Competitiveness is a crucial word for describing what todays’ business environment requires to enterprises. The issue becomes even more complicated considering that there are several phenomena that are challenging companies’ ability to gain a competitive hedge. LÄS MER

 2. 2. UTVECKLING AV KOMBINERAD DATAKOMMUNIKATION OCH TWO WAY RANGING FÖR IEEE 802.15.4 ULTRAWIDEBANDSYSTEM

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Antti Westermark; David Pantzar; [2019]
  Nyckelord :ultrawideband; UWB; IEEE 802.15.4; two way ranging; trådlös; kommunikation; dataöverföring; lokalisering; positionering;

  Sammanfattning : Trådlös kommunikation mellan noder sker genom att skicka data över det trådlösa mediet, för att få kommunikationen att samspela har flertalet standarder utvecklats. En av dessa standarder är 802.15.4 med UWB PHY vars utformning är av en sådan karaktär att signalöverföringen blir störningstålig och osynlig för andra standarder. LÄS MER

 3. 3. Development of a Water Activity Control and Reaction Monitoring System for Acidolysis and Transesterification Reactions using Immobilized Lipases in a Rotating Bed Reactor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master); Lunds universitet/Bioteknik (CI)

  Författare :Eimantas Gladkauskas; [2019]
  Nyckelord :Enzyme; Enzymes; Immobilized enzyme; bioreactor; rotating bed reactor; acidolysis; transesterification; arduino; water activity; thermodynamic water activity; Enzyme activity; automatic reaction tracking; reaction tracking; biotechnology; electrical engineering; relative humidity; spinchem; enzymatic synthesis; water activity control; process automation; lipases; lipase; bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Controlled water activity in an enzymatic reaction can influence enzyme activity and productivity. A small layer of water around an enzyme gives it a required flexibility to catalyze reactions at a higher rate in contrast with the one that is dry (Adlercreutz, Dicko, Larsson, & Månsson, 2017). LÄS MER

 4. 4. Service Quality, Customer Satisfaction and Brand Loyalty in the Swedish Subscription Video On Demand-Industry : A mixed methods study on what factors of service quality affect customer satisfaction and brand loyalty within the subscription based video-on- demand services amongst 18-29 year olds in Sweden.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Elliot Strand; Viktor Sandell; Oliver Berg; [2019]
  Nyckelord :Subscription video on demand SVOD ; Service Quality; Customer Satisfaction; Brand Loyalty;

  Sammanfattning : The main objective of this research is to measure the relation between different dimensions, or constructs of service quality with customer satisfaction and brand loyalty; thereby identifying the most important factors of service quality that affect customer satisfaction and brand loyalty, in the context of subscription video on demand (SVOD) services in the Swedish market. This study utilised a mixed methods approach divided into two stages, whereof the first involved multiple focus groups for collecting qualitative data. LÄS MER

 5. 5. Automatiserad mönsterigenkänning av stenmurar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Adam Bergström; David Larsson; [2019]
  Nyckelord :Automatic Pattern Recognition; Stone Walls; Dense Forest; LiDAR; SPL100; Automatisk mönsterigenkänning; Stenmurar; Tät skog; Li-DAR; SPL100;

  Sammanfattning : Automated pattern recognition of stone walls, within both point cloud and image processing, can help identify previously inaccessible areas than with only image pro-cessing. This is important as stone walls are biotopes and serve as structures and have ecological functions for both plants and animals. LÄS MER