Sökning: "tyngdlagen"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet tyngdlagen.

 1. 1. Tingens lydnad och människans väntan : Nödvändighet, nåd, handling och tänkande i Simone Weils filosofi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Filosofi

  Författare :Victor Christola; [2017]
  Nyckelord :Weil; Simone Weil; nödvändighet; nåd; handling; tänkande; amor fati; uppmärksamhet; kärlek; rättvisa; etik; moral; epistemologi; vetenskapsteori; vetenskap; empiri; deduktion; analogi; matematik; ödet; tyngden; tyngdlagen; insikt; styrka; Homeros; Galilei; Newton; Spinoza; Winch; Leibniz; Nietzsche; Cockburn; Kate Larson; Rhees; Herakleitos; Parmenides; Lacan; Boethius; Jesus; Platon; Walter Benjamin;

  Sammanfattning : This bachelor thesis engages in a quest to understand the concepts of necessity and grace in Simone Weils thinking. The question in play, in which many more questions lie hidden, reads as follows: How does Weil understand the operations of grace in relation to the ”blind necessity” of the natural world, and what are the philosophical implications of this concept of grace? What are, for instance, given her understanding of the world as God’s creation, the metaphysical grounds for a basic human activitiy such as thinking or reflexion? A reading of Simone Weils works on necessity, grace, affliction and attention is contrasted with her thoughts on science, method and truth. LÄS MER

 2. 2. Present Poise In Momentum : Embodied learning of applied aesthetics in our sense of balance – a study about sensorial cultural use of balance

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Wolfgang Weiser; [2015]
  Nyckelord :Sense of balance; embodied practice; François Delsarte; Alexander technique; Elsa Gindler; embodied learning; sedentary behaviour; sensorial cultural practice.;

  Sammanfattning : The purpose of this study lies in investigating the embodied learning of applied aesthetics in our sense of balance in the educational space and how it can contribute to change one of a present major public health related problem, the problem of sedentary behaviour in school and society. The investigation is not an effect study, but aims to question our sensorial cultural practice of applied aesthetics, by looking at how we use our ability to balance in the educational space. LÄS MER

 3. 3. Det nära och det långt borta

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Annie Johansson; [2014-09-18]
  Nyckelord :Tuftat; tuftning; textil; textilkonst; textil i rum; monumental; siden; nylon; abstrakt; kropp; sensuellt;

  Sammanfattning : Går det att nå en association som skapar en känsla av betraktarens egen kropp? Jag har frågat mig om ett objekt kan upplevas kroppsligt och på vilket sätt jag kan hitta det i mitt material. Jag har varit upptagen av att hitta den punkt där materialets kvaliteter indirekt refererar till betraktarens kropp. LÄS MER

 4. 4. Cirkushallen i Alby : Cirkushall i Alby

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Fanny Wetterrot; [2012]
  Nyckelord :Cirkushall; Träningshall Cirkus Cirkör; Alby;

  Sammanfattning : Lungan är för mig ett organ som har mycket med koncentration att göra. Man tar ett djupt andetag innan man tar sats, man tar ett djupt andetag innan man hoppar och man andas ut efter man landat.När man tar det där djupa andetaget är det också en muskel som spänner mot revben. LÄS MER