Sökning: "tyngdlyftning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet tyngdlyftning.

 1. 1. Ländryggssmärta hos CrossFitutövare : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emilio Van Miller; Philip Sjölund; [2020]
  Nyckelord :CrossFit; ländryggssmärta; skadeförekomst; styrketräning;

  Sammanfattning : Introduktion: Långvarig ländryggssmärta är ett vanligt tillstånd som påverkar många människor någon gång under livet och är en av de största anledningarna till att personer söker vård. Ländryggssmärta är även vanligt förekommande inom flera idrotter. LÄS MER

 2. 2. Tyngdlyftningens eventuella påverkan på proprioceptionen jämfört med styrkelyft : En utvecklingsstudie och inledande metodstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Larsson; Amanda Emén; [2019]
  Nyckelord :joint repositioning sense; proprioception; styrkelyft; tyngdlyftning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk träning betyder rörelse av kroppen som kräver energi. Muskelstärkande träning är en del inom fysisk träning. Två idrotter inom detta område är tyngdlyftning och styrkelyft, där båda har som mål att lyfta så tungt som möjligt med skivstång. LÄS MER

 3. 3. Förekomst och uppkomst av skador inom CrossFit : Hur ofta, var och i vilka moment skadar sig svenska avancerade utövare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Magnus Brehlin; Jimmie Brun; [2018]
  Nyckelord :Skadeprevalens; Högintensiv träning; Fysisk aktivitet; Elit;

  Sammanfattning : Syftet är att analysera skador, dess förekomst och uppkomst, bland svenska avancerade CrossFit-utövare. Frågeställningar är hur många skador inträffar och hur ofta skadar sig svenska avancerade CrossFit-utövare? Var är de eventuella skadorna lokaliserade? I vilka moment uppstår de eventuella skadorna?Metod som användes var ett frågeformulär om träningsrutiner och eventuella skador under tolv månaderna. LÄS MER

 4. 4. Skadeförekomst hos män och kvinnor inom CrossFit - en retrospektiv tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Marcus Jernberg; Niklas Jönsson; [2017]
  Nyckelord :CrossFit; Frekvens; Kön; Skador; Prevalen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: CrossFit växer snabbt över hela världen och är en relativt ny träningsmetod, därför är de vetenskapliga studierna begränsade i området. Syftet med vår studie var att ta reda på förekomsten av skador hos män och kvinnor, lokaliseringen av skadorna och i vilket moment under CrossFit skadan inträffade. LÄS MER

 5. 5. Samband mellan relativ styrka, upplevd ansträngning och prestation i en standardiserad högintensiv styrketräningssekvens med och utan en föregående maxning i stöt hos Crossfitatleter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Söderberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Crossfit kan ses som en av de främsta träningstrenderna i världen. Trots detta är det brist på forskning inom ämnet avseende fysiska adaptioner och vilka faktorer som påverkar prestation inom Crossfit. LÄS MER