Sökning: "type 1 diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 285 uppsatser innehållade orden type 1 diabetes.

 1. 1. Improving Type 1 DiabetesPatients’ Quality of LifeThrough Data Collection

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Leiko Ilja; [2021]
  Nyckelord :type 1 diabetes; diabetes management; diabetes data collection; diabetes quality of life; diabetes typ 1; diabetes hantering; diabetes datainsamling; diabetes livskvalitet;

  Sammanfattning : Type 1 diabetes (T1D) is a complex chronic disease without treatment. When anindividual is diagnosed with T1D they are taught how to monitor blood glucoselevel as well as external insulin administration. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av egenvård hos unga vuxna med diabetes mellitus typ 1 : En kvalitativ litteraturöversikt

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Amanda Hult; Hanna Malmlöf; Sonia Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 1; experience; self-care; young adults; Diabetes mellitus typ 1; egenvård; erfarenheter; unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det cirka 50 000 personer som lever med diabetes mellitus typ 1. Det är en kronisk komplex sjukdom som kräver livslång behandling.  Sampel med vården krävs under hela sjukdomsförloppet där en god vårdrelation blir betydande. LÄS MER

 3. 3. Farmakologisk behandling vid fetma : Semaglutid versus liraglutid

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Natalié Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Fetma; GLP-1-analog;

  Sammanfattning : Obesity is a health problem that is increasing worldwide and has high socioeconomic impact. In Sweden, obesity costs the society 70 billion SEK every year. For the year 2030, the Institute for Health and Medical Care Economics predicts that obesity can cost the society up to 17 billion SEK more than in 2018. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans insatser för att öka fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2. : En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Robin Stigberg; Julia Wictorsson; [2021]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; Egenvård; Fysisk aktivitet; Omvårdnad; Sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en folksjukdom som drabbar allt fler i världen.Från år 1980 har antalet personer med diabetes ökat från ca 108 miljoner till 422miljoner år 2014. Diabetes typ 1 och diabetes typ 2 är de vanligast förekommandetyperna av diabetes. LÄS MER

 5. 5. Swedish diabetes patients’ experiences of using GLP-1 receptor agonists (GLP-1 RAs) : A qualitative interview study.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

  Författare :Marie Ekenberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: The world prevalence of diabetes mellitus in 2019 was 8.3%, out of which 85-90% have type 2 diabetes mellitus (T2DM). Numerous drugs for treating T2DM are approved, and one of the newer classes of drugs are GLP-1 receptor agonists (GLP-1 RAs). In Sweden during 2015 to 2019, the number of patients using GLP-1 RAs has increased by 280%. LÄS MER