Sökning: "type 1 diabetes"

Visar resultat 1 - 5 av 416 uppsatser innehållade orden type 1 diabetes.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att leva med barn som har typ 1-diabetes mellitus : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Waled Elouardi; Tayebe Ansari; [2024]
  Nyckelord :Typ 1-diabetes; Omvårdnad; Föräldrar; Upplevelse; Kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 1-diabetes mellitus (T1DM) är en kronisk autoimmun sjukdom som oftast debuterar i barndomen. Sjukdomen ställer omfattande behandlingskrav med bland annat krav på kontinuerlig tillförsel av insulin och blodglukosmätning. Föräldrar till barn med T1DM spelar en nyckelroll i hanteringen av sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med diabetes typ 1 : En litteraturstudie

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Jonsson; Julia Dahlin; [2024]
  Nyckelord :Barn; Diabetes typ 1; Erfarenheter; Föräldrar;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom som är både allvarlig och komplex. Det är vanligast att få diagnosen som barn. Att barn drabbas av diabetes typ 1 orsakar en livsförändring och ett stort ansvar hos föräldrarna. Det stora ansvaret kan i sin tur påverka föräldrarnas psykiska hälsa och deras livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Den konstanta oron : Att belysa erfarenheter av att vara förälder till ett barn med diabetes typ 1 - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Klara Enberg; Thea Lindström; [2024]
  Nyckelord :Children; diabetes type 1; experience; parents; Barn; diabetes typ 1; erfarenheter; föräldrar;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige diagnostiseras årligen 1800 personer med diabetes typ 1 varav 900 är barn. Sjukdomen är autoimmun, kräver behandling livet ut och innebär ett stort egenvårdsansvar. LÄS MER

 4. 4. Diabetes typ lätt? : En kvalitativ studie om lärares upplevelse av hanteringen av elever med diabetes typ 1 i undervisningen av ämnet idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Dana Najafi; Ruocco Ludvig; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna studie är att undersöka lärares upplevelse av hanteringen av elever med diabetes typ 1 (benämns fortsättningsvis T1D) i undervisningen av idrott och hälsa. För att besvara studiens syfte användes tre frågeställningar:  1.     Hur upplever lärare arbetet med elever med T1D? 2. LÄS MER

 5. 5. Self-Supervised Learning for Tabular Data: Analysing VIME and introducing Mix Encoder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Max Svensson; [2024]
  Nyckelord :Machine Learning; Self-supervised learning; AI; Physics; Medicine; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : We introduce Mix Encoder, a novel self-supervised learning framework for deep tabular data models based on Mixup [1]. Mix Encoder uses linear interpolations of samples with associated pretext tasks to form useful pre-trained representations. LÄS MER