Sökning: "types of violence"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade orden types of violence.

 1. 1. “WHEN YOU THINK ABOUT IT, IT’S NOT TOTALLY CLEAR WHAT’S OKAY AND WHAT’S NOT”: An interview study of how young people reason about smartphone surveillance in romantic relationships

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ellinor Snickars; [2021-07-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Snooping attacks, unauthorized access, and GPS-tracking: In the past years, a new kind of interpersonal surveillance has earned attention within the field of men’s violence against women and cyberspace security - Smartphone surveillance. Investigating the digital dimension of intimate partner violence, Dragiewicz et al. LÄS MER

 2. 2. "Jämlik vård för alla" - eller? : En kvalitativ studie om diskriminering av transpersoner inom den svenska hälso- och sjukvården.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Maja Väpnare; [2021]
  Nyckelord :Discrimination; Transgender people; Nursing students; Health care; Sweden.; Diskriminering; transpersoner; normer; sjuksköterskestudenter; hälso- och sjukvård.;

  Sammanfattning : Transgender people still face various types of discrimination, threat and violence on a global level. Even though the work against this societal problem proceeds in Sweden, studies have shown that transgender people often feel disrespected and discriminated within the health care context. LÄS MER

 3. 3. ”Anledningen: Hon hade träffat en annan man och ville skilja sig” : En textanalys av tidningsartiklars beskrivningar av mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maja Mauritzson; Lina von Schewen; [2021]
  Nyckelord :causal explanations; media; men’s violence against women; newspaper articles; socio-ecological model; types of violence; violence in close relationships; media; mäns våld mot kvinnor; orsaksförklaringar; socioekologiska modellen; tidningsartiklar; våld i nära relationer; våldsformer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur artiklar från två välkända svenskakvällstidningar beskriver det våld som män brukar mot kvinnor i nära relationer. Vidare har det undersökts vilka orsaksförklaringar tidningsartiklar använder för att beskriva mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 4. 4. "Man kan ju inte bolla ärenden med katten" - En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser av att arbeta med våld i nära relationer under coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Lovisa Björk; Moa Hult; [2021]
  Nyckelord :Domestic abuse; social work; discretion; digitalisation; corona pandemic; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social work has been greatly affected by the corona pandemic. This can be seen in the area of domestic abuse, where social workers have had to adapt to an increase in domestic violence and victims who are now forced to isolate. LÄS MER

 5. 5. “Ekonomi får inte lov att hindra kvinnor från att lämna en våldsam relation.” Socionomer på kvinnojourers beskrivningar av våldsutsatta kvinnors kontakt med ekonomiskt bistånd.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Edith Svensson; [2021]
  Nyckelord :VAW; Economic abuse; Social workers; Financial aid; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to increase knowledge about the way social workers at women's shelters describe abused women's contact with financial aid services within the social welfare system. The study was based on four semi-structured qualitative interviews with social workers working at women's shelters, who in their professional role had contact with the financial aid services. LÄS MER