Sökning: "types of wood"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden types of wood.

 1. 1. Takinfästningar mot KL-trä- eller stålregelstomme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mohamad Khodabakhsh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study includes the complementation of CLT- or steel joist frames with wooden joists. The wooden bars are meant to be a link, a waler between different types of wall frames and roof elements. This study has been conducted in collaboration with the company Lättelement AB. LÄS MER

 2. 2. Skogsmyror (Formica rufa-gruppen) i monokulturell granskog och i nyckelbiotoper med hög andel gran i södra Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Germund Petersson; [2019]
  Nyckelord :Skogsmyror; Formica rufa-gruppen; myrstackar; monokultur; nyckelbiotop; gran;

  Sammanfattning : Ants belonging to the Formica rufa group (wood ants) and their mounds have a large impact on forest ecosystems. This makes them considered keystone species. Several species of wood ants are threatened globally according to the IUCN red list. LÄS MER

 3. 3. Svampodling i restprodukter : kan ostronskivling odlas i kartong?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Elin Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Pleurotus ostreatus; ostronskivling; oyster mushroom; kartong; cardboard;

  Sammanfattning : I en tid av ökat fokus på resurssnåla, cirkulära och effektiva sätt att producera näringsrik mat, behövs nya tankesätt kring odling och näringsintag. Här kommer svamp in som en anpassningsbar och näringsrik produkt, som enkelt och snabbt kan odlas i mer eller mindre mekaniserade miljöer. LÄS MER

 4. 4. Enhancement of Phenol Formaldehyde Adhesive with Crystalline Nano Cellulose

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Johan Ekstrand; [2019]
  Nyckelord :Nano Cellulose; Fibrillated cellulose; Wood Adhesive; Shear strength; Adhesive Enhancement; Formaldehyde adhesive; Phenol Formaldehyde;

  Sammanfattning : Abstract The wood industries to this day use almost exclusively petroleum derived adhesives that are based mainly on the reaction of formaldehyde with urea, melamine or phenol. These adhesives have low cost and good adjustable properties which makes it hard for bio-based alternatives to compete. LÄS MER

 5. 5. Arbuscular mycorrhizal fungi in spring wheat : impact of waste-based fertilizers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Julia Dahlqvist; [2018]
  Nyckelord :digestate; ash; Cd; cadmium; circular economy; phosphorus; Glomeromycota; quantitative polymerase chain reaction; qPCR; microscope; field; pH; Quarna;

  Sammanfattning : Phosphate rock is a diminishing source of phosphorus (P) for crop production. Other sources are being investigated to replace it, for example bio-ash from wood combustion and biogas digestate from house hold wastes. Ash and digestate application have resulted in increased yields, but the effect on the soil biota has been somewhat varied. LÄS MER