Sökning: "typography"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet typography.

 1. 1. Att locka till blodgivning - En studie i GeBlods visuella kommunikation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Celeste Hodgdon; [2018]
  Nyckelord :visuell kommunikation; information; reklam; blodgivning; bildanalys; visuell retorik; färgteori; utsnitt;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka den visuella kommunikationen i ett urval av GeBlods bilder för att förstå dels vilka visuellt retoriska element som används och dels hur GeBlod hanterar utmaningen att kombinera information med reklam. Materialet omfattar sex bilder som analyseras med hjälp av teorier inom visuell retorik, färg, form och typografi. LÄS MER

 2. 2. Grafiska kommunikationsverktyg för tapetseraren : Att enkelt förmedla ett komplext hantverk

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Katina Schütz; [2018]
  Nyckelord :Upholstery; Craftmanship; Communication; Tapetsering; Möbeltapetsering; Hantverk; Kommunikation;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöker jag hur tapetserare kan använda sig av grafisk kommunikation för att enkelt förmedla det komplexa och i många fall dolda hantverket i relation till prissättning inom yrket. Hantverk är redan som det är svårt att ta betalt för och att det delvis dessutom inte är synligt för kunden gör inte det hela enklare. LÄS MER

 3. 3. Logotypens relationer - att designa en logotyp för ett undervarumärke

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Anna Björkman; [2018]
  Nyckelord :logotype; branding; brand; sub-brand; graphic design; typography; colour theory;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to create a new logotype for the student-run organisation LinTek Näringsliv (LinTek Corporate Relations), a sub-brand of the Union of Science and Technology Students at Linköping University, by means of research through design. The course of the design work followed a defined process and began with a pre-study, establishing the group’s current situation, their value words and wishes for the design. LÄS MER

 4. 4. Att kommunicera genom logotyp : ”The boobie necklace effect”

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexandra Bylund; Louise Graham; [2018]
  Nyckelord :Service business; Service company; Service companies; Graphic profile; Graphic Charter; Logo; Colour; Typography; Symbols; Semiotics; Tjänsteföretag; Grafisk profil; Logotyp; Perception; Färg; Typografi; Symboler; Semiotik;

  Sammanfattning : Syfte: Att utformning av logotyp har stor vikt för företagets identitet är allmän känt, men detär minst lika viktigt för ett företag att ha en logotyp som kan förmedla deras budskap ut tillkonsument. Syftet med detta arbete blev därmed att analysera hur de atmosfäriska stimulivariabler,färg, typografi och symbol, påverkar konsumentens uppfattning av logotypensavsedda kundbudskap inom tjänsteföretag. LÄS MER

 5. 5. Visuell identitet ifloristbranschen : Skapandet av logotyp och grafisk profil tillBlomAnn’s Buketter och Binderier AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Carolina Tyrbjörn; [2018]
  Nyckelord :Graphic identity; logotype; graphic profile; Grafisk identitet; logotyp; grafisk profil;

  Sammanfattning : Föreliggande undersökning genomförs i samarbete med uppdragsgivare och floristföretaget BlomAnn’s Buketter och Binderier AB. Syftet med undersökningen är att få den visuella identiteten att uppfattas som enhetlig samt förmedla företagets värdeord, flexibilitet, originalitet och miljö. LÄS MER