Sökning: "typologisk parameter"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden typologisk parameter.

 1. 1. En kartläggning av kalendariska termer i svenskt teckenspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Mindy Drapsa; [2017]
  Nyckelord :Svenskt teckenspråk; kalender; semantisk domän; typologisk parameter;

  Sammanfattning : Kartläggningen av kalendariska tecken som semantisk domän i det svenska teckenspråket grundar sig på en pågående tjeckisk teckenspråkstypologisk studie. Parametrar som kartläggningen fokuserar på är bokstaverade tecken, sammansatta tecken, sifferinkorporering och tecken som placeras utmed tidslinjer. LÄS MER

 2. 2. Nouns on fire in Mainland Scandinavian : A lexico-typological study of selected nouns referring to FIRE in Danish, Norwegian (Bokmål) and Swedish

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Carolina Lindmark; [2017]
  Nyckelord :Typology; semantics; lexical typology; lexical frames; fire; nouns; compounds; parameters;

  Sammanfattning : The current study investigates the use of a selected group of nouns in the domain of FIRE in written Mainland Scandinavian languages, i.e. Danish, Norwegian (bokmål) and Swedish. LÄS MER