Sökning: "typritningar"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet typritningar.

 1. 1. Byggnadskultur och nationsbygge Arkitekt Einar Rudskog och skapandet av en åländsk byggnadsstil

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :johan häggblom; [2019-09-09]
  Nyckelord :nationalromantik; byggnadstradition; typritningar; Ålands ungdomsförbund;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen med huvudområdet kulturvård 2019, 30 hpAvancerad nivå2019:23.... LÄS MER

 2. 2. Lastkupan på stallet i Österäng - ett rekonstruktionsförfarande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Johannes Törnqvist; [2010-06-15]
  Nyckelord :Lastkupa; skullport; takkupa; frontespies; stolpverk; ekonomibyggnad; stall; Österäng; Ryholm; Löfvenskiöld; Charles Emil; Sundius; PG; typritning; lantbruksarkitektur; rekonstruktion; Sketchup; uppmätning; byggnadsundersökning; byggnadsvård; takkonstruktion; timber framing; dormer; building examination; building conservation;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 27 hp, 2010.... LÄS MER

 3. 3. Ingenjörshandbok

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

  Författare :Kewin Lindell; [2005]
  Nyckelord :Formelsamling; Tabellsamling; Exempelsamling; Byggstatik; Typritningar; Uppslagsbok; Building construction; Byggnadsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Handbok.... LÄS MER