Sökning: "tyrosinkinashämmare"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet tyrosinkinashämmare.

 1. 1. Behandling av kronisk myeloisk leukemi med tyrosinkinasinhibitorer i samband med graviditet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Fatima Muhson; [2019]
  Nyckelord :TKI; tyrosinkinashämmare; KML; imatinib; nilotinib; dasatanib; bosutinib; ponatinib;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid kronisk myeolid leukemi (KML) överproducerar blodstamceller omogna granulocyter som kan öka risken för infektioner, anemi och lätta blödningar. Ifall sjukdomen inte åtgärdas i tidigt skede så kan cancercellerna konkrurera ut friska blodceller vilket kan leda till ett livshotande tillstånd. LÄS MER

 2. 2. Skillnaden i progressionfri överlevnad för patinter som behandlades med reversibla jämfört med ickereversibla EGFR-kinas-inhibitorer under cancerbehandling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Somaya Kathier; [2019]
  Nyckelord :Lungcancer; EGFR-kinasinhibitorer och resistensmutationer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer är den femte vanligaste cancerformen i Sverige, i vilken cirka 3650 personer dör varje år. Den ökar bland kvinnor och minskar bland män och den uppkommer vanligast i 70-årsåldern. Lungcancer orsaker mer än en miljon dödsfall varje år över hela världen där rökning utgör den största riskfaktorn. LÄS MER