Sökning: "tyska bolagsformer"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden tyska bolagsformer.

 1. 1. En ny bolagsform för mindre näringsverksamheter? : En komparativ studie av svensk, tysk och amerikansk rätt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingFilosofiska fakulteten

  Författare :Veronica Jiglind; [2013]
  Nyckelord :affärsjuridik; bolagsrätt; bolagsform; ABL; GmbH; LLC; administrativ börda;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats är att undersöka om det finns ett behov för en ny bolagsform, som är enkel att bilda och administrera för fysiska eller juridiska personer som önskar bedriva näringsverksamhet i liten skala. Om en ny bolagsform skulle införas i svensk associationsrätt, ämnar jag undersöka om det kan bidra till att de mindre näringsverksamheternas administrativa börda minskar. LÄS MER

 2. 2. Ny företagsform?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Tina Näslund; Åsa Seger; [2008]
  Nyckelord :aktiekapital; revisionsplikt; företagsform; bolagsform; ombildning; förenklingar;

  Sammanfattning : De företagsformer som idag finns i Sverige, har kommit till genom ett samarbete mellan näringslivet och lagstiftare. Den tyska aktiebolagsrättsliga regleringen har varit av stor betydelse för den svenska rättsutvecklingen, eftersom våra svenska aktiebolag har sitt ursprung i den tyska bolagsformen Aktiengesellschaft. LÄS MER