Sökning: "tyska södertörns högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden tyska södertörns högskola.

 1. 1. Barnfamiljer eller 50 000 fascister? : En komparativ analys av hur en polsk självständighetsmarsch framställs i polska, svenska, tyska och brittiska nyhetstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Jakob Bach; [2018]
  Nyckelord :march of independence; Poland; march; independence; framing; Warsaw; objectivity; marsch der unabhängigkeit; marsch; unabhängigkeit; Warschau; Polen; självständighetsmarsch; Polen; marsch; självständighet; gestaltningsanalys; objektivitetsanalys; objektivitetsideal; komparativ analys; Sverige; Tyskland; Storbritannien; Warszawa; marsz niepodległości; marsz; Warszawa; niepodległośc;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att besvara följande frågeställning: 1) Hur gestaltas den polska självständighetsmarschen och dess deltagare? Går det genom öppen kodning att hitta återkommande frames? Går det att se nationella skillnader? 2) Hur förhåller sig gestaltningen till tidigare journalistisk forskning om hur demonstrationer gestaltas? Kännetecknas gestaltningar av de frames som i hög utsträckning används? Går det att se nationella skillnader? 3) Hur återspeglar framställningar av självständighetsmarschen hur journalister i de olika undersökta länderna förhåller sig till objektivitetsideal enligt en liberal modell? Frågeställningen besvarades genom en tvådelad kvantitativ objektivitetsanalys samt en tvådelad kvalitativ gestaltningsanalys. Resultatet av den första delen av den kvantitativa undersökningen visade att objektivitetsideal förknippade med hur informationskällor används var relativt lika; objektivitetsideal återspeglas inom detta område på ett relativt likartat sätt länder emellan. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning : En kvantitativ studie på företagsfaktorer som påverkarmängden CSR-upplysningar i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Hillenfjärd; Heidi Kaiser; [2018]
  Nyckelord :Sustainability reports; Shareholder structure; Profitability; Visibility; Global reporting initiative; Corporate social responsibility; Hållbarhetsredovisning; Ägarstruktur; Lönsamhet; Synlighet; Global reporting initiative; Corporate social responsibility;

  Sammanfattning : Idag förekommer det ett ökat tryck på företag att ta ett socialt ansvar, Corporate social responsibility (CSR). För att företag ska uppfattas som legitima måste de överensstämma med samhällets sociala normer, värderingar och förväntningar, vilket enligt legitimitetsteorin tros vara en stark drivkraft till att företag ökar sin omfattning kring frivilliga CSR-upplysningar. LÄS MER

 3. 3. Supervalåret i Europa 2017 : En kvalitativ undersökning om rapporteringen kring europeiska val i svensk morgon- och kvällspress.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ellinor Molin; Sandra Petersson; [2017]
  Nyckelord :supervalåret 2017; gestaltning; nyhetsvärdering; medierapportering; grindvaktare; närhetsprincipen.;

  Sammanfattning : År 2017 har benämnts som ett supervalår i Europa där många europeiska länder har gått till val. Den här uppsatsen handlar om hur utvalda europeiska val har gestaltats och hur nyhetsvärderingsprocessen har gått till på redaktionerna i svenska morgon- och kvällstidningar i samband med supervalåret. LÄS MER

 4. 4. Ett metallskrin från 1500-talet : En studie kring proveniens och ikonografi

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Malin Ekborg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose with this essay is to describe, analyze and interpret a Renaissance casket. The provenience is not very clear. A great part of my investigation is therefore focused on the task to find more information about the origin of this item. LÄS MER

 5. 5. Empati, personlighet och värden : i Edith Steins tidiga fenomenologiska filosofi

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ellenor Jepsen; [2016]
  Nyckelord :Empathy; Edith Stein; phenomenology.; Empati; Edith Stein; fenomenologi.;

  Sammanfattning : This paper is about Edith Steins phenomenological investigation on empathy, based on the dissertation she wrote for Edmund Husserl: Zum Problem der Einfühlung. The philosophical method she used was an early phenomenological realism, practiced by phenomenologists in prewar-time, and she was an active member of the Göttingen philosophical society founded in 1907. LÄS MER