Sökning: "tysklönn"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet tysklönn.

 1. 1. Tysklönnen, en del av lösningen? -systematisk litteraturgenomgång av tysklönnens positiva och negativa egenskaper i ett förändrat klimat

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Annette Mårtensson; [2019]
  Nyckelord :Tysklönn; Främmande invasiv art; Reglerande- och stödjande ekosystemtjänster; Systematisk litteraturgenomgång; Målkonflikter;

  Sammanfattning : Enligt ArtDatabanken är tysklönnen en främmande invasiv art som hotar den svenska biologiska mångfalden. Denna studie avser att utvärdera de positiva och negativa effekterna som tysklönn kan ha i ett område likt Ystad Sandskog genom en systematisk litteraturgenomgång. LÄS MER

 2. 2. Att ersätta skogsalmen : en undersökning av alternativ till en sjukdomsdrabbad art i befintlig parkmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emilia Forsell; [2015]
  Nyckelord :almsjukan; befintlig parkmiljö; skogsalm; Stadsträdgården; urvalsmetod för växter;

  Sammanfattning : Fler och fler nya växtsjukdomar och skadegörare etablerar sig i Sverige. Det gör att ersättning av sjukdomsdrabbade träd kommer att bli allt viktigare i framtiden. LÄS MER

 3. 3. Värdefulla träd och biotoper på Kvarnbybanan - förslag till åtgärder för att upprätthålla och förbättra den biologiska mångfalden på en golfbana i Malmö

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Marta Herrlin; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : When landscape changes due to urbanization and agriculture wild nature must adapt and find new spots to colonize. A golf course is one example of such an area. In Scania many golf courses are situated on old agricultural fields, where they can contain more biodiversity than the fields they replace. LÄS MER