Sökning: "tysta flickor"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden tysta flickor.

 1. 1. Förskollärares upplevelser om barns maktutövande : Utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Siri Estehag; Sofia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :makt; dominans; styrning; förskola; genus;

  Sammanfattning : Inledning I samhället finns en generell syn på hur flickor respektive pojkar utövar makt och dominans. Den generella uppfattningen är att flickor använder mer blickar och verbal dominans medan pojkar använder mer fysisk dominans. LÄS MER

 2. 2. Livsberättelser om vägen tillhögre studier. Om skoltiden för elever som diagnostiserats med ADHD

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrica Jansson Doverfors; Kajsa Lundgren; [2017]
  Nyckelord :specialpedagogik; stöd; livsberättelse; utvecklingsekologi; ADHD; tysta flickor;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa elevens perspektiv på sin skolgång fram till högre studier för elever diagnostiserade med ADHD. Med livsberättelsen som metod blickar studenten tillbaka på den egna skolgången för att återge sina upplevelser i syftet att identifiera det som varit främjande och betydelsefullt på vägen till högskola och universitet. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars oro. Utmaningen att hantera ungdomars oro och ångest i skolan under 2000-talet.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Maria Sannarum; [2015]
  Nyckelord :Förebygga; Ungdomar; Skolan; Ångest; Nyckelord: Oro; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ämnet för denna studie är ungdomars oro och ångest i dagens samhälle. Utgångspunkter är rapporter som visar att andelen unga vuxna som känner oro, ängslan och ångest mer än fördubblats de senaste tolv åren. LÄS MER

 4. 4. Kvinnlig könsstympning : Kvinnors upplevelser av könsstympning och mötet med västerländsk vård efter ingreppet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Cartaxo Elisabeth; Montero Sophia; [2014]
  Nyckelord :Kvinnlig könsstympning; Levd kropp; Lidande; Systemteori; Västerländsk vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är ett ingrepp då kvinnans klitoris, inre blygdläppar och yttre blygdläppar skärs bort och sys ihop i ett icke-medicinskt syfte, det finns fyra olika typer. Är vanligast förekommande i 29 länder. Lagen förbjuder att utföra könsstympning med eller utan flickornas samtycke. LÄS MER

 5. 5. En validering och normering av det svenska frågeformuläret PEACH Rating Scale och en översättning, validering och normering på svenska av frågeformuläret ABEL

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

  Författare :Pernilla Kile; Malin Svensson; [2014]
  Nyckelord :PEACH Rating Scale; utvärderingsverktyg; barn; ABEL; frågeformulär; översättning; föräldrarnas bedömning; hörapparater; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är viktigt att utvärdera hörapparatsanpassning på små barn med kompletterande skattningsfrågeformulär som kan ge en mer verklighetsbaserad bild av barnets lyssnarbeteende i barnets vardagliga miljö, och hur det utvecklas över tid. Syfte: Syftet med denna studie är att validera och normera frågeformuläret Parent’s Evaluation of Aural/oral Performance of Children (PEACH Rating Scale) och att översätta frågeformuläret Auditory Behaviour in Everyday Life (ABEL) till svenska, samt validera och normera formuläret för normalhörande barn i åldrarna 1-74 månader. LÄS MER