Sökning: "tystnadsspiralen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet tystnadsspiralen.

 1. 1. VAD TYCKER VI EGENTLIGEN? En kvantitativ studie om tystnadsspiraler, åsiktskorridoren och flyktingfrågan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Sandberg; [2020-03-03]
  Nyckelord :tystnadsspiralen; åsiktskorridoren; konformism; spiral of silence; deliberative democracy;

  Sammanfattning : De senaste åren har begreppet åsiktskorridoren varit ett aktuellt ämne i den svenska offentliga debatten. Åsiktskorridoren kännetecknas av ett debattklimat med lågt tak där den som yttrar en åsikt inte sällan utsätts för massiv kritik. LÄS MER

 2. 2. Social samhörighet : En kvantitativ innehållsanalys av kommentarsfält tillhörande Facebookinlägg med #SD2018

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Andreas Lindh; [2019]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; SD; nolltolerans; politiska åsikter; tystnadsspiralen; #SD2018;

  Sammanfattning : Det politiska partiet Sverigedemokraterna har fått uppleva stora framgångar med en – under många års tid – växande väljarkår. Partiet utgjorde vid år 2018s riksdagsval tredje största riksdagsparti. LÄS MER

 3. 3. Politisk korrekthet : En kritisk diskursanalys om hur framställningen av begreppet formar den svenska debatten

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier; Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Matilda Hofling; Natalia Cardenas; [2018]
  Nyckelord :Politisk korrekthet; PK; Kritisk diskursanalys; Modalitet; Offentlighet; Debatt; Tystnadsspiralen;

  Sammanfattning : Det råder en ständig kamp om huruvida begreppet politisk korrekthet, eller kanske mer förekommande i folkmun - PK, är positivt eller negativt laddat och sällan har väl meningsmotståndare varit mer oense. Är politisk korrekthet något som krävs för att inkludera alla människor och understryka allas lika värde? Eller är det tvärtom något som är exkluderande och som censurerar åsikter i offentligheten? De olika åsiktslägren har svårt att förstå varandra och denna studie syftar till att undersöka hur företrädare för politisk korrekthet framställer begreppet i den svenska offentligheten. LÄS MER

 4. 4. Yttra sig, eller inte? : En netnografisk studie om huruvida teorin om Tystnadsspiralen förekommer på en Flashbacktråd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emelie Nilsson; Martina Pehrsson; [2016]
  Nyckelord :Tystnadsspiralen; demokrati; Internet och netnografi;

  Sammanfattning : Teorin om Tystnadsspiralen innebär att individer anpassar sina åsikter eller väljer att inte uttrycka sina åsikter för att de vill passa in i olika sociala sammanhang och därmed undvika konflikter. Det finns därför en strävan att tillhöra majoriteten eller den opinionsbildande sidan. LÄS MER

 5. 5. Deliberation och gruppolarisering på Internet : En netnografisk studie av politiskt beteende

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Elin Trolin; [2014]
  Nyckelord :Gruppolarisering; tystnadsspiralen; deliberativ demokrati; netnografi; politiskt beteende online;

  Sammanfattning : Gruppolarisering innebär att bl.a. social jämförelse leder till att isolerade grupper med likasinnade genererar mer extrema åsikter. Gruppolarisering på internet kan vara ett oroväckande fenomen för den deliberativa demokratin. LÄS MER