Sökning: "u-länder trade"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden u-länder trade.

 1. 1. Rätten till hälsa och tillgång till patenterade läkemedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christian Larenas; [2015]
  Nyckelord :immaterialrätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : At the moment of writing approximately two billion people around the world lacks adequate access to essential medicines. Furthermore approximately forty thousand people dies every day because of lack of access to essential medications. Mostly the affected populations are located in the developing countries. LÄS MER

 2. 2. Champagne åt alla! Eller? - en analys av geografiska ursprungsbeteckningar inom TRIPS-avtalet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Evelina Sparv; [2011]
  Nyckelord :geographical indications; intellectual property rights; TRIPS; WTO; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Geografiska ursprungsbeteckningar är ett rättsområde under stark utveckling och detta har resulterat i att den nuvarande lagstiftningen är dåligt anpassad till den situation som råder idag. Flertalet olika värden är sammankopplade med existensen av de geografiska ursprungsbeteckningarna och genom deras vitt skilda betydelser för WTO:s medlemmar så är det svårt att uppnå konsensus kring ämnet och hur framtida reglering bör utformas. LÄS MER

 3. 3. Sockerproduktionens skilda utveckling i u-länder : En jämförande fallstudie av Moçambique och Tanzania

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Robar Fatahi; [2009]
  Nyckelord :EU sugar regime; sugar reform; trade liberalization; fair trade; Stiglitz; sugar production; developing countries; Mozambique; Tanzania;

  Sammanfattning : How affected are the sugar production in Mozambique and Tanzania by EU sugar regime? What does the EU sugar reform constitute in these countries? Using theories regarding free trade and anti-free trade, I am able to answer these questions. The aim of this paper is to study how the various sugar agreements with EU affect the sugar production in Mozambique and Tanzania. LÄS MER