Sökning: "u-länder"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet u-länder.

 1. 1. Non-contact measurement of heart rate using a camera

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Jenny Berggren; Albin Berggren; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Measurements of heart rate without contact can be of much importance when the possibilities of skin contact for different reasons are limited, or for monitoring at distance over time. This is an emerging area in our time, and the idea to construct a working system to demonstrate the technique was therefore born. LÄS MER

 2. 2. Design av en medicinteknisk utrustning i syfte att diagnostisera nyfödda

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH); KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Kosovare Valle Aslani; Usama Gazay; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta kandidatexamensarbete var att ta itu med den akuta bristen gällandebilliga och låg-resurskrävande medicinsktekniska utrustningar som råder i fattiga länder,med syftet att minska barnadödligheten. Det är essentiellt att utveckla prisvärda medicinskteknisk utrustning för att stärka hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens i u-länder. LÄS MER

 3. 3. "Gamla orättvisor har onekligen satt sin prägel på vår tid." : En postkolonial studie av läromedel i samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sandor Henriksson Andersson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka om det finns kolonialistiska uttryck i svenska läromedel i samhällskunskap för gymnasiet. Läromedel kan betraktas som en standardisering av kunskaper, något som legitimerar dem som intressanta studieobjekt. LÄS MER

 4. 4. Increasing bioinformatics in third world countries : Studies of S.digitata and P.Polymyxa to further bioinformatics in east Africa

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Sylvin Isak; [2016]
  Nyckelord :bioinformatics; pipeline; Setaria digitata; Paenibacillus polymyxa; Eleusine coracana; annotation; expression level; east Africa; eBioKit; MAKER; Cufflinks; third world country; genome; transcriptome;

  Sammanfattning : Despite an increase of biotechnical studies in third world countries, the bioinformatical side is largely lacking. In this paper we attempt to further the bioinformatical capabilities of east Af-rica. LÄS MER

 5. 5. Rätten till hälsa och tillgång till patenterade läkemedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christian Larenas; [2015]
  Nyckelord :immaterialrätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : At the moment of writing approximately two billion people around the world lacks adequate access to essential medicines. Furthermore approximately forty thousand people dies every day because of lack of access to essential medications. Mostly the affected populations are located in the developing countries. LÄS MER