Sökning: "uc"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet uc.

 1. 1. Automatic Speech Quality Assessment in Unified Communication : A Case Study

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Kevin Larsson Alm; [2019]
  Nyckelord :speech; voice; communication; qoe; quality of experience; unified communication; uc; speech quality assessment; speech quality; voice calls; gaussian mixture model; gmm; gaussian mixture regression; gmr; mel frequency cepstrum coefficients; mfcc; human feature cepstrum coefficients; hfcc; gammatone frequency cepstral coefficients; gfcc;

  Sammanfattning : Speech as a medium for communication has always been important in its ability to convey our ideas, personality and emotions. It is therefore not strange that Quality of Experience (QoE) becomes central to any business relying on voice communication. LÄS MER

 2. 2. The comparative efficacy of biologics in patients with Crohn´s disease and Ulcerative Colitis

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Elan Adel Khalaf; [2019]
  Nyckelord :IBD; Chron´s disease; Ulcerative Colitis; biologics; remission.;

  Sammanfattning : Introduction The fundamental concept for modern inflammatory bowel disease (IBD) treatment algorithm is an early induction of mucosal healing and its maintenance. Biological therapies are becoming mainstays of IBD therapy. LÄS MER

 3. 3. A Price-based Demand Response Programme for an Industrial Company : A Case Study of the Waste Management Industry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Miguel Tavares; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Climate change mitigation and sustainable economic development areon the main agenda of many developed countries. Moreover, emerging economies,such as China which makes up 18.5% of the world’s population, are facingmajor problems of air and water pollution. LÄS MER

 4. 4. Kan Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) minska den upplevda smärtan hos patienter med kronisk ländryggsmärta? : En litteraturstudie med metaanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Mikaela Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :Adult; Meditation; Mindfulness; MBRS; Low back pain; Low back; Back; Chronic pain; Pain; Vuxen; Meditation; Mindfulness; MBRS; Ländryggssmärta; Ländrygg; Rygg; Kronisk smärta; Smärta;

  Sammanfattning : Introduktion: Ländryggssmärta är väldigt vanligt och uppskattningsvis kommer ca 60–65 procent av befolkningen i Norden att uppleva ländryggsbesvär under en 12-månaders period. Det finns ett ökat intresse av att använda mindfulness-metoder som exempel Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) för att behandla olika typer av smärta. LÄS MER

 5. 5. Samla dina lån för en bättre privatekonomi?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Isabel Andersson; [2018]
  Nyckelord :kreditbeteende; kreditscore; UC-score; privatlån; samla lån; Business and Economics;

  Sammanfattning : I studien analyseras påverkan av inlösen av befintliga blancolån på individers risk. Risken mäts genomgående som den kreditscore upplysningscentralen, UC, tillhandahåller aktörer på marknaden. LÄS MER