Sökning: "ucklum"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ucklum.

 1. 1. Quality Control of Concrete Piles Based on Historical Data : Machine learning of concrete piles production line

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Deco Josephson; [2021]
  Nyckelord :Dataanalys; Concrete; Concrete pile; Machine learning; Betong; betongpåle; betong bortslagning; Maskin inlärning.;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the parameters influencing the quality of concrete piles produced by NCC in Sweden. Furthermore, the thesis provides an in-depth review of the production and existing issues associated with concrete pile production. LÄS MER

 2. 2. Attityder till varg – En fråga om förekomst av varg? En jämförande enkätstudie om attityder till varg i Ucklum & Kållekärr

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Johannes Jakobsson; Johan Bissmark; [2014-06-24]
  Nyckelord :attityder; varg; sverige; ucklum; kållekärr; förekomst;

  Sammanfattning : Den svenska vargen har under de senare åren ökat i antal. Detta har med fört att konflikter mellan människan och vargen skapat då vargen börjat leta sig tillbaka till sina äldre områden som oftast är bebyggda. Detta har väckt samhällsdebatter om vargen och hur den skall hanteras i förhållande till dagens samhälle. LÄS MER

 3. 3. IT på låg- och mellanstadiet Hur lyckas man?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Kartin Nilsson; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktFör att förbereda våra barn för framtida arbetsliv och teknologi, måste vivuxna se till att de får lära sig att hantera datorer i skolan. Syftet meduppsatsen är att ge en inblick i hur barn kan påverkas av datoranvändningoch hur olika typer av datorprogram kan användas i olika sammanhang ochför olika syften, beroende på vilken sorts undervisning man bedriver. LÄS MER

 4. 4. IT på låg- och mellanstadiet Hur lyckas man?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Katrin Nilsson; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktFör att förbereda våra barn för framtida arbetsliv och teknologi, måste vivuxna se till att de får lära sig att hantera datorer i skolan. Syftet meduppsatsen är att ge en inblick i hur barn kan påverkas av datoranvändningoch hur olika typer av datorprogram kan användas i olika sammanhang ochför olika syften, beroende på vilken sorts undervisning man bedriver. LÄS MER

 5. 5. IT på låg- och mellanstadiet Hur lyckas man?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Kartin Nilsson; [2001]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstraktFör att förbereda våra barn för framtida arbetsliv och teknologi, måste vivuxna se till att de får lära sig att hantera datorer i skolan. Syftet meduppsatsen är att ge en inblick i hur barn kan påverkas av datoranvändningoch hur olika typer av datorprogram kan användas i olika sammanhang ochför olika syften, beroende på vilken sorts undervisning man bedriver. LÄS MER