Sökning: "ukraina"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet ukraina.

 1. 1. UAV:ernas möte med en högteknologisk motståndare : en fallstudie av konfikten i Ukraina

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Liam Andersson; [2019]
  Nyckelord :unmanned Arial Vehicle; UAV; OODA loop; Kill chain; electronic warfare; Ukraine; unmanned Arial Vehicle; UAV; OODA-loopen; bekämpningskedjan; telekrig; Ukraina;

  Sammanfattning : UAV:er används frekvent i samhället och med detta har den kommersiella marknaden växt. Därför är det rimligt att de används i större utsträckning i konflikter, vilket innebär att konflikter där båda parter har UAV:er som kan klassas som relativt högteknologiska möts blir troligare. LÄS MER

 2. 2. Militär nytta på stridsteknisk nivå : SUAV-system och CUAS

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :William Janurberg; [2019]
  Nyckelord :counter-air defence; critical gaps; CUAS; emerging threats; Johnson criteria; military utility; motorized infantry battalion; small UAV; thermal imaging; CUAS; framväxande hot; infraröda sensorer; Johnsonkriteriet; kritiska sårbarheter; luftvärn; militär nytta; motoriserad skyttebataljon; SUAV;

  Sammanfattning : Detta självständiga arbete undersöker stridstekniska obemannade luftfarkostsystem (SUAV) och potentiella tekniska system som är motverkande mot obemannade luftfarkoster (CUAS). Nyttjandet av stridstekniska obemannade luftfarkostsystem har ökat kraftigt och har observerats i både Syrien och Ukraina. LÄS MER

 3. 3. Det moderna kriget och de hybrida hoten : Ett problem för Sveriges nationella säkerhetsstrategi?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Joakim Riberg; Johan Selin; [2019]
  Nyckelord :Gray zone; Hybrid threat; National Security Strategy; Prepare; Deter; Defend; Gråzon; hybrida hot; nationell säkerhetsstrategi; förbered; avskräck; försvara;

  Sammanfattning : Under 2014 genomförde Ryssland framför ögonen på resten av världen en annektering av Krimhalvön i Ukraina. Västvärlden var i det som närmast kan beskrivas som en chock över detta offensiva beteende. Utan någon förvarning så flyttade Ryssland med stöd av "små gröna män" fram sina positioner på Krimhalvön. LÄS MER

 4. 4. Har vi reformerats? : En studie om hur förändringarna i Ukraina sedan självständig­heten har påverkat fysiklärarna i deras yrkesutövning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Karin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :fysik; undervisning; Ukraina; Sovjetunionen; fenomenografi;

  Sammanfattning : Denna studie redogör för hur en utvald grupp av fysiklärare i Ukraina upplever att de har påverkats i sin yrkesutövning sedan självständigheten från Sovjetunionen 1991. Reformerna inom skolan har varit många men fysikämnet har inte varit prioriterat för reformering. LÄS MER

 5. 5. INFORMATIONSKRIGFÖRING I CYBERRYMDEN : en teoriprövande fallstudie av John A. Warden III:s teori på konflikten i Ukraina, 2013–2014.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Fredrik Kesertzi; [2019]
  Nyckelord :John A. Warden III; femringsmodellen; Ukraina; informationskrigföring; strategi; cyberrymden;

  Sammanfattning : John A. Warden III is one of the leading contemporary air force theorists in the modern era. Warden´s five ring model has proved the ability to explain other dimensions of warfare, as Warden himself claims. A topic that had been receiving much attention is the relatively new arena of warfare, the so-called 'cyberspace'. LÄS MER