Sökning: "ulf lager"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ulf lager.

 1. 1. Inflation Forecasting in Sweden using Single Hidden Layer Feedforward Artificial Neural Networks

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Nationalekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ulf Sefastsson; Per Sefastsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inflation affects many economic processes, and it is therefor crucial for economic agents to have reliable forecasts of it. In this thesis, single hidden layer feedforward artificial neural networks were used to predict the year-on-year consumer price index inflation rate in Sweden for the period 2013-01-01 – 2016-06-30. LÄS MER

 2. 2. Förbättrat informationsflöde för ökad synkronisering och kostnadseffektivitet i försörjningskedjan – en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi; Linköpings universitet/Institutionen för produktionsekonomi

  Författare :Henrik Landgren; Ulf Tjernström; [2007]
  Nyckelord :information; integration; försörjningskedja; servicegrad; dagligvarubranschen;

  Sammanfattning : Slut i hyllan-problematiken är en fråga som aktualiserats i dagligvaruhandeln i allt högre grad det senaste året. I takt med att konkurrensen ökar och marginalerna minskar måste lagernivåer pressas. Det här sker så småningom på bekostnad av servicegraden. Problemet har visat sig särskilt stort i samband med kampanjer. LÄS MER

 3. 3. Logistik vid tillverkning av testprodukter, Mölnlycke AB

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Ulf Billton; [1995]
  Nyckelord :Mölnlycke AB; testprodukter; material coh lagerstyrning; Technological sciences; Teknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar logistiska problem i samband med verksamhet for forskning och utveckling. Analys och utvärdering har skett på enheten för tillverkning av testprodukter på en av Mölnlyckes centrala utvecklingsenheter, APS. Enheten utvecklar fluffprodukter såsom blöjor och trosskydd. LÄS MER