Sökning: "ulrika berggren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden ulrika berggren.

 1. 1. Internet är ingen gåva till mänskligheten : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter av nätmobbning i skolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lina Strömberg; Madeleine Ahlin; [2016]
  Nyckelord :Cyber bullying; traditional bullying; gender; adolescents; social work; professionals; student health team; high school; Nätmobbning; traditionell mobbning; genus; ungdomar; socialt arbete; professionella; elevhälsoteam; högstadieskolan;

  Sammanfattning : Abstract Author: Lina Strömberg & Madeleine Ahlin Titel: Internet is not a gift to the mankind – a qualitative study about the professionals experiences of cyber bullying in school. Supervisor: Melker Labory Assessor: Ulrika Järkestig Berggren The aim of this study was to illuminate professionals’ experiences and handlings from a gender perspective of cyber bullying in high school. LÄS MER

 2. 2. Utomhusmiljöns betydelse för barns sociala relationer och möjligheter till lärande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande; Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sofia Engström; Ulrika Berggren; [2015]
  Nyckelord :preschool; children; outdoor environment; learning; social relations; Förskola; barn; utomhusmiljö; lärande; sociala relationer;

  Sammanfattning : The aim of our study is to understand the importance of the preschool outdoor environment for children’s social relations and possibility of learning.   We have the following issues in our study;In what way can the preschool outdoor environment and children’s social relations contribute to children’s possibility of learning?In what way do the preschool teachers reason about how their preschool outdoor environment have significance on children’s social relations?In what way do the preschool teachers reason about their own importance as preschool teachers in the preschool outdoor environment and how their preschool outdoor environment can contribute to children’s possibility of learning?The central theoretical assumption in the present study is the social culture theory. LÄS MER

 3. 3. "Man kan ju alltid göra bättre" En studie i pedagogers medvetenhet om och arbete med språkutvecklande arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Ulrika Berggren; [2012-04-17]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; språkutvecklande arbetssätt; ; interaktion;

  Sammanfattning : Svenska som andraspråk SSA133Vt 2011Handledare: Maud Gistedt och Ingegerd Enström.... LÄS MER

 4. 4. Patientundervisning vid hjärtsvikt : en forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ulrika Berggren; Malin Peterson Frid; [2012]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Följsamhet; Patientundervisning; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrundHjärtsvikt är ett kroniskt tillstånd som innebär att hjärtat inte kan försörja kroppen med nödvändig mängd blod. I västvärlden är hjärtsvikt ett vanligt förekommande tillstånd och med en prevalens på mellan två till tre procent klassificeras hjärtsvikt som ett folkhälsoproblem. LÄS MER

 5. 5. Individuella utvecklingsplaner i ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Therese Berggren Uhr; Ulrika Falkman Olsson; [2007]
  Nyckelord :individuella utvecklingsplaner; ramfaktorteorin; realiseringsarena; formuleringsarena; skolans styrning;

  Sammanfattning : Idag ska alla skolor använda sig av individuella utvecklingsplaner för att hjälpa elever att nå de mål som finns uppsatta i läroplaner och kursplaner. Detta beslutades av politikerna och lades till i grundskoleförordningen 2005. LÄS MER