Sökning: "ulrika engström"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ulrika engström.

 1. 1. Bild och form i förskolan : en didaktisk studie av förskollärares tankar kring bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Victoria Engström; Ulrika Jansson; [2016]
  Nyckelord :Bild och form; didaktik; undervisning; ämneskompetens; fritt skapande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra förskollärares tankar om att arbeta med barns utveckling och lärande inom bild och form. Studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer användes för att samla in data. LÄS MER

 2. 2. Utomhusmiljöns betydelse för barns sociala relationer och möjligheter till lärande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande; Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sofia Engström; Ulrika Berggren; [2015]
  Nyckelord :preschool; children; outdoor environment; learning; social relations; Förskola; barn; utomhusmiljö; lärande; sociala relationer;

  Sammanfattning : The aim of our study is to understand the importance of the preschool outdoor environment for children’s social relations and possibility of learning.   We have the following issues in our study;In what way can the preschool outdoor environment and children’s social relations contribute to children’s possibility of learning?In what way do the preschool teachers reason about how their preschool outdoor environment have significance on children’s social relations?In what way do the preschool teachers reason about their own importance as preschool teachers in the preschool outdoor environment and how their preschool outdoor environment can contribute to children’s possibility of learning?The central theoretical assumption in the present study is the social culture theory. LÄS MER

 3. 3. Privat Tystnad – Offentlig Transparens? – Redaktionellt ansvarigas syn på journalisters privata aktivitet på sociala medier

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sofi Engström; Thina Grotmark; [2010-02-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Privat Tystnad – Offentlig Transparens? – Redaktionellt ansvarigas syn på journalisters privata aktivitet på sociala medierFörfattare: Sofi Engström och Thina GrotmarkUppdragsgivare:Dagspresskollegiet. Ett forskningsprogram på institutionen för Journalistik och Masskommunikation vid Göteborgs Universitet (JMG). LÄS MER

 4. 4. Ett holländskt fenomen i Värmland : Faktorer bakom och effekter av en holländsk inflyttning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap; Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Hans-Peter Engström; Ulrika Andersén; [2005]
  Nyckelord :Värmland; Holland; inflyttning; migration; holländare;

  Sammanfattning : AbstractDuring the last five years there has been a considerable immigration from the Netherlands to Värmland in Sweden. INVA, Invest in Värmland, wanted to highlight this phenomenon and therefore contacted Karlstad University to make a survey about how extensive the immigration is and what consequences it brings for the business life and municipalities in Värmland. LÄS MER

 5. 5. Explicita och implicita attityder till varumärken : en studie om huruvida medvetna och omedvetna attityder samt beteende hos en individ samvarierar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Engström; Ulrika Kvant; [2002]
  Nyckelord :Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Consumers are often exposed to brands and their persuasive message. The marketers want the consumers to create attitudes toward their brands. Mostly they take the explicit attitudes into consideration, and neglect the implicit ones. LÄS MER