Sökning: "ultraljud"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet ultraljud.

 1. 1. Vården som ges till kvinnor med bröstabscess postpartum – en journalgranskning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Mörth; Maria Modig; [2019-02-01]
  Nyckelord :Amning; bröstabscess; barnmorska; stöd;

  Sammanfattning : Background: A breast abscess is a inflammatory condition that affects 0.1 - 0.4% women postpartum each year in Sweden. The treatment is performed with a needle puncture or drainage based on the size of the abscess determined by ultrasound. LÄS MER

 2. 2. Autonomous landing of multicopters on mobile platforms : Design of an autonomous landing solution for multicopters on mobile platforms, based on a ultrasonic local positionning technology

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Mathias Peluchon; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This work studies the use of an ultrasonic 3D positioning system in multicopter landing applications. Its aim is to develop a solution for autonomous landing of rotary wings systems on mobile platforms, especially boat decks using the positioning system developed by the French startup Internest. LÄS MER

 3. 3. The Role of Coping in Preventing Atherosclerosis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Judit Kristensen; Kakeeto Amanda; [2019]
  Nyckelord :atherosclerosis; coping; engagement coping; disengagement coping; VIPVIZA; cardiovascular diseases; stress; ateroskleros; coping; problemhantering; engagement coping; disengagement coping; VIPVIZA; stress; hjärt-och kärlsjukdomar;

  Sammanfattning : Atherosclerosis is one of the most recognized risk factors for cardiovascular diseases (CVD). It is therefore important for preventive work against CVD to target factors with impact on atherosclerosis. LÄS MER

 4. 4. ROBOTIC BALL RETRIEVING : A METHOD TO DETECT, COLLECT AND RETRIEVE A BALL

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Julia Malachowska; Ellen Severinsson; [2019]
  Nyckelord :ball collector; Arduino; ultrasonic sensor; mechatronics; sports equipment; bollkalle; Arduino; ultraljudssensor; mekatronik; sportutrustning;

  Sammanfattning : The aim of the presented thesis is to examine the potential of an autonomous football handling machine. It has been noted that the number of machines with the purpose of autonomously handling footballs, tennis balls, golf balls etc. are increasing but that no such machine is yet well established on the market. LÄS MER

 5. 5. Förbättrad vård efter bristning vid förlossning : En fallstudie om patientdelaktighet

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Sara-Marie Gertsson; [2019]
  Nyckelord :healthcare improvement; quality improvement; patient-involvement; co-production; perineal tear; patientinvolvering; patientdelaktighet; kvalitetsförbättring; förbättringsvetenskap; bristning;

  Sammanfattning : Bakgrund. Att få en allvarlig bristning i samband med förlossning kan ge kvinnor smärta, lidande, och låg livskvalitet under lång tid. Syfte. LÄS MER