Sökning: "ultraljudsundersökning"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet ultraljudsundersökning.

 1. 1. Livmodercancer hos kanin - diagnos, behandling & profylax

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Victoria Saxe; [2019]
  Nyckelord :kanin; Oryctolagus cuniculus; livmodercancer; adenokarcinom; cancer; kastrering;

  Sammanfattning : Idag är den domesticerade kaninen ett populärt sällskapsdjur, men den används även som produktionsdjur för dess välsmakande kött och mjuka päls. Kaninen har varit ett försöksdjur sedan länge och det finns många studier som gjorts på dem. Därför finns mycket kunskap om arten. LÄS MER

 2. 2. Påverkande faktorer vid sömnbesvär, trötthet och fatigue hos patienter med hjärtsvikt : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Johansson; Ann-Charlotte Sandell; [2018]
  Nyckelord :Heart failure; Sleep; Fatigue; Experience; Tiredness; Emergency care; Hjärtsvikt; Sömn; Fatigue; Upplevelse; Trötthet; Akutsjukvård;

  Sammanfattning : Hjärtsvikt drabbar i Sverige uppskattningsvis två till tre procent av befolkningen. Tillståndet är ingen sjukdom utan ett sammankopplat syndrom med flertalet olika påverkande faktorer. Hjärtsvikt är en vanlig orsak till sjukvårdsbesök samt återkommande vårdtillfällen inom slutenvård. LÄS MER

 3. 3. Sonografers förmåga att göra en korrekt bedömning efter utförd ultraljudsundersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping; Högskolan i Jönköping

  Författare :Christian Lidzèn; Erik Smedberg; [2018]
  Nyckelord :Jämförelse; radiolog; röntgensjuksköterska; ultraljud; sonograf;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om en relativt ny profession på den svenska arbetsmarknaden, men desto större utomlands, nämligen sonografer. För att som röntgensjuksköterska kunna arbeta som sonograf i Sverige krävs vidareutbildning inom medicinskt ultraljud. LÄS MER

 4. 4. Värdet av CPSE (canine prostate specific esterase) vid diagnostik av prostataförstoring hos hanhund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sofia Carlin; [2018]
  Nyckelord :CPSE; benign prostatahyperplasi; diagnostik; ultraljud;

  Sammanfattning : Benign prostatahyperplasi (BPH) är den vanligaste prostatasjukdomen hos intakta hanhundar. Studier har visat att nästan 100 % av intakta hanhundar har BPH efter sex års ålder. Olika prostatarelaterade sjukdomar ger ofta liknande kliniska tecken men prognos och behandling skiljer sig åt. LÄS MER

 5. 5. Vänta barn : Förkroppsligande, materialitet och levd graviditet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Anna Fredholm; [2018]
  Nyckelord :graviditet; fenomenologi; materialitet; kropp; levda erfarenheter; förkroppsligande; materialisering; graviditetstest; ultraljudsundersökning;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen bygger på en kvalitativ studie av ett tiotal kvinnors erfarenheter av graviditet i nutid. Studiens syfte är att få kunskap om graviditeten som kulturell process, genom att utforska hur levda erfarenheter formas i relationen mellan kropp och materialitet. LÄS MER