Sökning: "ulver"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet ulver.

 1. 1. Rural Foodies - Investigating Swedish Female Foodie Practices in Rural Areas

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Tullström; Cecilia Ahlfors; [2012]
  Nyckelord :Rural consumption; CCT; Female food practice; Foodie; Food culture; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how Swedish female foodies practice their food hobby while living in rural areas. A qualitative study was conducted with an inductive approach, using food diaries and semi-structured in depth interviews. This study is part of a larger Foodie research study conducted by Sofia Ulver. LÄS MER

 2. 2. Kungar av köket En studie av unga män och matkonsumtion

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hampus Erlandsson; Edward Boethius; [2011]
  Nyckelord :management; Företagsledning; Management of enterprises; Självuttryckande; Maskulinitet; Matkonsumtion; Consumer Culture Theory; Identitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Kungar av köket: en studie av unga män och matkonsumtion Seminariedatum: 2011-05-24 Ämne/kurs: FEKP09 Masteruppsats på Civilekonomprogrammet, inriktning International Marketing and Brand Management (Consumer Culture Theory) (D-nivå), 30 universitetspoäng (30 ECTS). Författare: Edward Boethius och Hampus Erlandsson Handledare: Sofia Ulver-Sneistrup Fem nyckelord: Consumer Culture Theory, Identitet , Matkonsumtion, Maskulinitet, Självuttryckande Syfte: Syftet med undersökningen är att belysa matlagningstrenden bland unga män och därmed få reda på vilka betydelser männen lägger i sin matlagning. LÄS MER

 3. 3. ‘By Invitation Only’ In Contemporary Consumer Society - Distinctions Never Go Out Of Style

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Koch; Jessica Ljung; Robert Lindhe; [2010]
  Nyckelord :Consumer Culture Theory; Consumer Identity Projects; Marketplace Cultures; By Invitation Only; Membership Clubs; Status Consumption; Postmodernity; Luxury Branding; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: ‘By Invitation Only’ In Contemporary Consumer Society - Distinctions Never Go Out Of Style Date of Seminar: June 1st 2010 Course: BUSM08 - Master Thesis in International Marketing and Brand Management Authors: Christian Koch, Robert Lindhe, Jessica Ljung Supervisor: Sofia Ulver-Sneistrup Keywords: Consumer Culture Theory, Consumer Identity Projects, Marketplace Cultures, By Invitation Only, Membership Clubs, Status Consumption, Postmodernity, Luxury Branding Thesis Purpose: Theory development in the domains Consumer Identity Projects and Marketplace Cultures in consumer culture theory, by exploring consumer meanings of the ‘by invitation only’ phenomenon that entered the commercial sphere in the contemporary consumer society. Methodology: We adapt a constructionist ontological position, as this is highly appropriate to create an understanding of consumers’ perceptions of a phenomenon. LÄS MER

 4. 4. Ett sviktande hjärta : patientupplevelser av att leva med en kronisk hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Gustav Malmrot; Erika Ulver; [2010]
  Nyckelord :Heart failure; life world perspective; patient experience; middle age; nursing; Hjärtsvikt; livsvärld; patientupplevelse; medelålder; omvårdnad;

  Sammanfattning : As the occurrence of obesity increases amongst young people, so increases the risk of more people suffering from heart failure as early as during middle age. The aim is to describe the life experiences of middle aged persons living with chronic heart failure. LÄS MER

 5. 5. Dreaming of a Red Lamborghini and Blue Sky: Towards Understanding Sustainability and Sustainable Consumption in Developing Countries.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bishaara Hameed; Sundus Ahad Khan; [2010]
  Nyckelord :Sustainability Discourses; Sustainable Consumption; Consumers; Developing Countries; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract: Title: Dreaming of a Red Lamborghini and Blue Sky: Towards Understanding Sustainability and Sustainable Consumption in Developing Countries. Date of the Seminar: 1st June, 2010 Course: BUS 808 -Master thesis in International Marketing and Brand Management. LÄS MER