Sökning: "umeå Johan"

Visar resultat 1 - 5 av 312 uppsatser innehållade orden umeå Johan.

 1. 1. Power Profiling: Understanding the Impact of CPU Workloads on Container and Virtual Machine Power Efficiency

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johan Huusko; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Data centers power consumption represent a substantial amount of the global power consumption. While hardware has improved over the years, this study focuses on the software side of optimization, looking at the power consumption differences in containers and virtual machines. LÄS MER

 2. 2. Med lätt hand : Att använda bildspråk och lyriska drag i lättläst skönlitteratur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Åsa Söderling; [2024]
  Nyckelord :Easy Language; Easy Readers; literary approach to Easy Language; metaphors in Easy Readers; imagery; Johan Werkmäster; Emma Frey-Skøtt; lättläst; lättläst skönlitteratur; bildspråk i lättläst; kreativt skrivande; Johan Werkmäster; Emma Frey-Skøtt;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis in Creative Writing examines how to use metaphors and poetic language in Easy Language/Easy Readers novels. The purpose is to find out how a poetic approach to Easy Language can contribute to a more artistic and literary way of writing, while still keeping in mind the target readers of the text. LÄS MER

 3. 3. HUR EN ORGANISATION KAN ÖKA FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR EN LYCKAD IMPLEMENTATION AV IT. : En kvalitativ studie om hur en offentlig verksamhet kan arbeta med att öka förutsättningarna för en lyckad implementation av IT i en förändringsprocess.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Carl-Johan Bratthall; Marcus Wahlgren; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Organizations are being more and more dependent on digital platforms and intranets to be as efficient as they can. Digitizing is enabling different ways to streamline operations and make them more effective. The public sector is no different. LÄS MER

 4. 4. Does Key Audit Matters, matter? : En kvantitativ studie om marknadens reaktion på KAM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Tobias Norlund; Johan Marklund; [2023]
  Nyckelord :Key Audit Matters; Cumulative Abnormal Returns; utökad revisionsberättelse; ISA 701;

  Sammanfattning : En efterfrågan efter mer informativa revisionsberättelser har över tid växt fram, vilketledde till att The International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) år 2015introducerade ISA 701: “Communicating Key Audit Matters in the Independent Auditor’sReport”. ISA 701 är en ny standard som innebär att revisorer ska inkludera områden somde finner vara av särskild betydelse i företaget under revision i sin revisionsberättelse,vilket började gälla på finansiella rapporter för noterade bolag avseende perioder somslutade på, eller efter, 15:e december år 2016. LÄS MER

 5. 5. Det paranoida Sverige : En studie av Svenska tidningars beskrivning av romerna 1824-1885

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Oscar Johan Lundqvist; [2023]
  Nyckelord :Romani; gypsy; tartars; wanderers;

  Sammanfattning : .... LÄS MER