Sökning: "umeå exegetik"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden umeå exegetik.

 1. 1. Jakob, Jesaja eller Jesus? : En studie av Herrens lidande tjänare.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Charlotta Burman; [2023]
  Nyckelord :Jesaja; tjänare; tjänaresång; deuterojesaja; Jesaja 53; Herrens lidande tjänare; fjärde tjänaresången; Gamla testamentet; teologi; exegetik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. ”Hur många år är det som roparen redan ropat också i denna ödemark” : Lars Levi Laestadius bibelreception i ett urval predikningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Linda Modig; [2023]
  Nyckelord :Laestadius; hermeneutik; NT; exegetik; reception history; Laestadius; bibelreception; receptionshistoria; hermeneutik; NT; exegetik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att fånga nyanserna av metanoia, pistis och euangelion : En exegetisk analys av Jesus uppmaning i Mark 1:15

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Julia Magnusson; [2023]
  Nyckelord :Exegetik; metanoia; omvändelse; pistis; tro; euangelion; evangeliet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ett Satans behov : En narrativ och teologisk studie överuppkomsten av en Satansgestalt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Eweline Croner; [2023]
  Nyckelord :exegetik; satan; djävulen; hebreiska bibeln; Job; Sakarja; Krönikeboken; apokryfer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Jungfru Maria som teologisk resurs : En feministisk, intersektionell och funktionalitetsteoretisk analys av Luk 1:26-56

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Lydia Fransson; [2023]
  Nyckelord :mariologi; nytestamentlig exegetik; lukasevangeliet; feministisk teologi; jungfrufödseln; kvinnosyn; bibelsyn; intersektionalitet; maktanalyser; moderskap; funktionalitetsteori; ableism; biblisk våldtäktstematik; kvinnlig fertilitet; oskuld;

  Sammanfattning : .... LÄS MER