Sökning: "unaccompanied minors"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden unaccompanied minors.

 1. 1. Managing conflicting professionalisms: social assistants work with unaccompanied minors within the Swedish municipal social services

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnea Roslund Gustavsson; [2020-06-12]
  Nyckelord :Social Assistants; unaccompanied minors; street-level bureaucrats; discretion; professionalism;

  Sammanfattning : This Masters thesis aimed to explore how social assistants have been impacted by the changes enforced since 2016 in their work with unaccompanied minors. They have worked in an ethically complex situation, of attempting to fulfil the needs of the unaccompanied minors, as this period has seen a restriction of the humanitarian ethos of Swedish migration policies, but also a movement towards new public management policies. LÄS MER

 2. 2. Navigating Clandestinity : A qualitative study on rejected unaccompanied asylum-seeking children and solidarity work in Sweden and France

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Alexandra Ganstrand Beltrán; [2020]
  Nyckelord :Asylum seekers; unaccompanied refugee minors; solidarity work; civil society activism; migration; Sweden; France;

  Sammanfattning : This thesis aims to study how unaccompanied asylum-seeking children navigate through the asylum systems of two European member states, Sweden and France. By using a qualitative approach, five interviews have been conducted in order to study the complex situation of three Afghan young adults, having experienced a rejection to their asylum application in Sweden and who now live in France, engaged together in solidarity work with two European civil society activists and their experiences across these questions. LÄS MER

 3. 3. "Det är bara massor med gråzoner..." : En kvalitativ studie kring Migrationsverkets och socialtjänstens arbete med barn som uppges vara gifta

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Katja Lindholm; Jolin Piirainen-Olsson; [2020]
  Nyckelord :child marriage; early marriage; Swedish immigration agency; social services; unaccompanied minors; the interest of the child; street-level bureaucrats; Lipsky.; barnäktenskap; Migrationsverket; socialtjänsten; ensamkommande barn; barnets bästa; gräsrotsbyråkrati; Lipsky.;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är något som sker i stora delar av världen. Under flyktingströmmen 2015–2016 kom många barn till Sverige från andra länder. En del av dessa barn var gifta vilket bidrog till en debatt kring hur Sverige skulle hantera ärenden rörande gifta barn. LÄS MER

 4. 4. Vem berättar för mig? : - grundläggande litteracitet hos ensamkommande unga på flykt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Ina Alm; [2020]
  Nyckelord :litteracitet; läsarbiografier; ensamkommande; andraspråksinlärning; multimodalitet; grundläggande litteracitet;

  Sammanfattning : This study examines early experiences of literacy described by unaccompanied minors from Afghanistan who are now following a general program of studies at a college of further education (folkhögskola) in Sweden. Their studies are conducted at a secondary and upper secondary school level. LÄS MER

 5. 5. Den humana, välordnade och hållbara migrationspolitiken: En kritisk analys av den politiska debatten kring invandring, ensamkommande ungdomar och nya gymnasielagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabel Claesson; [2020]
  Nyckelord :unaccompanied minors; migration policy discourse; the welfare system; the Other; nya gymnasielagen; ensamkommande ungdomar; migrationspolitisk diskurs; välfärdssystemet; den Andra; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to problematize how Swedish migration policy is being legitimized. The study examines discourses in debates about migration between the Moderate Party and the Swedish Social Democratic Party. LÄS MER