Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. "Det är bara massor med gråzoner..." : En kvalitativ studie kring Migrationsverkets och socialtjänstens arbete med barn som uppges vara gifta

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Katja Lindholm; Jolin Piirainen-Olsson; [2020]
  Nyckelord :child marriage; early marriage; Swedish immigration agency; social services; unaccompanied minors; the interest of the child; street-level bureaucrats; Lipsky.; barnäktenskap; Migrationsverket; socialtjänsten; ensamkommande barn; barnets bästa; gräsrotsbyråkrati; Lipsky.;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är något som sker i stora delar av världen. Under flyktingströmmen 2015–2016 kom många barn till Sverige från andra länder. En del av dessa barn var gifta vilket bidrog till en debatt kring hur Sverige skulle hantera ärenden rörande gifta barn. LÄS MER

 2. 2. Learning from the other : Dialogues with unaccompanied refugee children about barriers and possibilities for health and participation

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Maria Tornée Bergström; [2020]
  Nyckelord :learning; health; illness; the other; unaccompanied refugee children; everyday life; dialogue; direct scribing; belonging; othering; categorization; dislocation; phenomenology; hermeneutics; pragmatism;

  Sammanfattning : As a departure for the study, statistics regarding the increased experiences of illness, especially psychic, among children and youth, were presented. With inspiration from Maxwell´s (2013) interactive design, and guided from the perspectives of phenomenology, hermeneutics, and pragmatism, the study was placed into the lived everyday world of the participants. LÄS MER

 3. 3. Ensamkommande flyktingbarns hälsa - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elin Axelsson; Mathilda Jerenius; [2019-10-14]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; hälsa; människorättsperspektiv; folkhälsoperspektiv; Unaccompanied refugee minors; health; human rights perspective; public health perspective;

  Sammanfattning : Background:The complexity of lone refugee children’ s vulnerability in terms of politicaleconomy, social and mental health phenomena has a big range. Lone refugee children arevulnerable due to the interaction between traumatic events and the separation from lovedones. LÄS MER

 4. 4. Refugee children or Afghan men? - A critical discourse analysis of representations  of unaccompanied youth in Swedish newspapers

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Miro Anter; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande pojkars mående utifrån hvb-personals perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Flakron Rexha; Ola Ripa; [2019]
  Nyckelord :asylum seeking; psychological health; social workers; unaccompanied refugee adolescents;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate unaccompanied refugee adolescents, specifically males, psychological well-being in the perspective of social workers who are employed in HVB-homes (residential care homes for children and young persons). More specifically, the purpose was to find out which risk and protective factors might prevent or trigger psychological distress among the unaccompanied adolescents, as well as to investigate which prevention and interventions are done by the social workers. LÄS MER