Sökning: "unaccompanied refugee children"

Visar resultat 21 - 25 av 131 uppsatser innehållade orden unaccompanied refugee children.

 1. 21. En kvalitativ studie om HVB-personalens integrationsstrategier för ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Sociologi

  Författare :Bahram Khorami; [2018]
  Nyckelord :integration; inclusion; exclusion; unaccompanied refugee child; HVB- home; integration; inkludering; exkludering; ensamkommande flyktingbarn; HVB-hem;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to find out how the HVB staff is working to integrate the unaccompanied children into Swedish society, and it was also about to find out the challenges they encounter at work. The study has been based on a qualitative study, where four people from four different HVB-homes have been interviewed. LÄS MER

 2. 22. Enhancing the Resilience Process for South Sudanese Unaccompanied and Separated Children : A Case Study from Nairobi, Kenya

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anne Wachira; [2018]
  Nyckelord :Resilience; Unaccompanied; Separated; Children; Refugees; Humanitarian; South Sudan; Kenya;

  Sammanfattning : The main aim with this thesis has been to understand how the resilience process could be enhanced for South Sudanese unaccompanied and separated children, USC, resettling in Nairobi, Kenya. The aim has further been to provide primary empirical data in order to bridge the gap on resilience research specifically related to this target group, within a non-western refugee context. LÄS MER

 3. 23. Unaccompanied Refugee Children in Greece and Their right to Family Reunification with family members in other EU countries: An explorative and explanatory study of the implementation of Dublin Regulation in Greek national legislation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Victor Roman; [2017-07-03]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children minors; Family Reunification; “best interest of the child”; Dublin Regulation; Law 4375 2016; Greece; EU; Implementation;

  Sammanfattning : Unaccompanied children/minors (UAC) represents a large proportion of thedemography of refugees in Greece, and many of them have families in other EUcountries they wish to be reunited with. However, the increasingly closed borders andrestricted freedom of movement in Greece have limited the possibility to reach familymembers in the EU. LÄS MER

 4. 24. Konflikthantering inom HVB-hem : -ett handledarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pohjanen Maria; [2017]
  Nyckelord :unaccompanied refugee children; conflicts; conflict management; psychosocial health; ensamkommande flyktingbarn; konflikter; konflikthantering; psykosocial hälsa;

  Sammanfattning : De senaste 25 åren har antalet migranter fördubblats vilket medför bildandet av mångkulturella samhällen, där den tvärkulturella kommunikationen blir en viktig aspekt i förebyggandet av konflikter. Detta examensarbete kartlägger hur HVB-hem hanterar konflikter när den tvärkulturella kommunikationen brister mellan handledare och ensamkommande flyktingbarn. LÄS MER

 5. 25. INTEGRATIONEN FÖR ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN : En kvalitativ studie om de ensamkommande flyktingbarnens integrationsprocess utifrån vårdgivare och skolkuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Qasim Lindkvist; Ronak Elina; [2017]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; integration; HVB; skolkurator;

  Sammanfattning : Sammanfattning Integration är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. I denna studie undersöker vi hur integrationsprocessen för ensamkommande flyktingbarn ser ut utifrån barnens vardag inom hem för vård och boende (HVB) och studier i skolan. LÄS MER