Sökning: "unaccompanied refugee youth"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden unaccompanied refugee youth.

 1. 1. Ensamkommande pojkars mående utifrån hvb-personals perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Flakron Rexha; Ola Ripa; [2019]
  Nyckelord :asylum seeking; psychological health; social workers; unaccompanied refugee adolescents;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate unaccompanied refugee adolescents, specifically males, psychological well-being in the perspective of social workers who are employed in HVB-homes (residential care homes for children and young persons). More specifically, the purpose was to find out which risk and protective factors might prevent or trigger psychological distress among the unaccompanied adolescents, as well as to investigate which prevention and interventions are done by the social workers. LÄS MER

 2. 2. Integrering och inkludering genom föreningslivet : En intervjustudie om föreningslivets möjligheter till integration av nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Rebecca Dahl; Josefine Gillström; [2019]
  Nyckelord :Integration; inclusion; sport; voluntary; refugee; unaccompanied; children; youth; Integration; inkludering; sport; föreningsliv; nyanlända; ensamkommande; barn; ungdomar.;

  Sammanfattning : Over the past few years, children and youths have been forced to escape their homes. On arrival in Sweden it is important that they become included into the Swedish society. The organization ‘Save the Children’ has developed a project to include these newly arrived children through organized sport activities. LÄS MER

 3. 3. Enhancing the Resilience Process for South Sudanese Unaccompanied and Separated Children : A Case Study from Nairobi, Kenya

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anne Wachira; [2018]
  Nyckelord :Resilience; Unaccompanied; Separated; Children; Refugees; Humanitarian; South Sudan; Kenya;

  Sammanfattning : The main aim with this thesis has been to understand how the resilience process could be enhanced for South Sudanese unaccompanied and separated children, USC, resettling in Nairobi, Kenya. The aim has further been to provide primary empirical data in order to bridge the gap on resilience research specifically related to this target group, within a non-western refugee context. LÄS MER

 4. 4. ”Jag har liksom kontroll över läget, kontroll över mig själv” : En kvalitativ intervjustudie om ensamkommande barns upplevelser av Teaching Recovery Techniques – en pilotstudie i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Parthena Gavra; [2017]
  Nyckelord :group intervention; PTSD; unaccompanied refugee minors; asylum-seeking; gruppintervention; PTSD; ensamkommande flyktingbarn; asylsökande;

  Sammanfattning : Ensamkommande är en utsatt grupp där posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är vanligt förekommande. Den hälso- och sjukvård som ges är bristfällig och evidensbaserade interventioner för målgruppen på första linjen saknas. LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande ungdomars behov : En kvalitativ intervjustudie som kartlägger ensamkommande ungdomarnas fysiska och psykiska mående utifrån boendepersonalens uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Caroline Wallström; [2017]
  Nyckelord :unaccompanied refugee youths; home for care and accommodation; hierarchy of needs.; ensamkommande flyktingungdomar; HVB-hem; behovstrappa; behovshierarki;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to identify how the work is conducted in five municipal homes for care and accommodation for unaccompanied refugee youths. Five qualitative semi-structured interviews were conducted with six respondents who work as staff in the youth accommodation for unaccompanied refugee youths. LÄS MER