Sökning: "uncanny valley"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden uncanny valley.

 1. 1. Drömmen i dåliga bilder -En studie om estetiken i Beyond the Black Rainbow och Inland Empire

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kim Jakobsson; Daniel Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Shlovsky; Freud; defamiliarization; ostranenie; the uncanny; uncanny valley; aesthetics; cinematography; image; grain; ugliness; surrealism; Beyond the Black Rainbow; Inland Empire; David Lynch; Panos Cosmatos;

  Sammanfattning : This thesis examines visionary directors David Lynch and Panos Cosmatos aesthetics in the films Inland Empire and Beyond the Black Rainbow. Two films with surrealistic aspects that are using a form of degraded aesthetics to achieve a certain kind of cinematography that is rarely seen in the industry. LÄS MER

 2. 2. Mapping The Valleys of The Uncanny : An investigation into a process and method, colliding with questions relating to what can be known to be real, within the field of algorithmic composition. Or if you prefer: The roles of instrumentation and timbre, as they unwittingly conspire to designate access, power, status, work and ultimately class.

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Daniel M Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Algorithmic Composition;

  Sammanfattning : We are free, from the shackles of the finite, and of the physical world. Sound now enjoys morphological freedom through a myriad of transformations. It is malleable to the utmost degree. We have at our disposal an astounding plethora of tools, with which we can manipulate and organise sound. LÄS MER

 3. 3. Anthropomorphic design and anticipated user experience : A two-step provocational design study of the user experience of smart anthropomorphic products

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Robin Bahlenberg; Xing Yan; [2019]
  Nyckelord :Anthropomorphic design; User Experience; Intelligent Products; Product Design; Information Communication; Uncanny Valley; Emotional Design;

  Sammanfattning : We often see anthropomorphic designs in movies as highly intelligent robots, created to make our lives easier, but anthropomorphic is far more common than that. From cameras that look like eyes to face and voice recognition technology and avatars used by companies to support their brands. LÄS MER

 4. 4. Realistiskt eller överdrivet? : En studie om uncanny valley i animerad film

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :My Helmisaari; Tintin Torin; [2019]
  Nyckelord :Animation; Uncanny Valley; Empati; Film.;

  Sammanfattning : Till följd av snabba framsteg inom animeringsteknik har möjligheten att skapa realistiska datorgenererade karaktärer resulterat i att fenomenet uncanny valley eller på svenska kusliga dalen, som tidigare endast nämnts i samband med robotik, också visat sig existera i animerad film. Uncanny valley beskriver den subjektiva punkten när en virtuell karaktär uppfattas för realistisk eller människolik vilket leder till att den emotionella responsen hos betraktaren blir negativ istället för empatisk och engagerande. LÄS MER

 5. 5. The Uncanny Valley, musik och uppfattningen av virtuella karaktärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Pavlo Theodoridis; Kalle Elofsson; [2019]
  Nyckelord :Virtuella karaktärer; konsonanta dissonantaintervall;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har vi undersökt hur musik kan påverka människors perception av virtuella karaktärer. Det har gjorts i relation till något som kallas för The Uncanny Valley, en term som myntades av robotforskaren Dr Masahiro Mori (1970). LÄS MER