Sökning: "uncertainty reduction"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade orden uncertainty reduction.

 1. 1. Mitigating Uncertainty by Including the Customer in the Fuzzy Front-End of Innovation - A comparative multiple-case study of Polestar and On to identify successful customer collaboration

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linnéa Fröström; Oscar Söderlund; [2021-07-06]
  Nyckelord :customer co-creation; uncertainty reduction; fuzzy front-end; open innovation; customer characteristics; incremental and radical innovation;

  Sammanfattning : The fuzzy front-end (FFE) is the first phase of new product development which is associatedwith high levels of uncertainty. Mitigating uncertainty is a key factor to enable successfulinnovation. LÄS MER

 2. 2. Deep Learning for estimation of fingertip location in 3-dimensional point clouds : An investigation of deep learning models for estimating fingertips in a 3D point cloud and its predictive uncertainty

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Phillip Hölscher; [2021]
  Nyckelord :Deep Learning; Point Cloud; Hand Pose Estimation; Fingertip Localization; Model Uncertainty;

  Sammanfattning : Sensor technology is rapidly developing and, consequently, the generation of point cloud data is constantly increasing. Since the recent release of PointNet, it is possible to process this unordered 3-dimensional data directly in a neural network. LÄS MER

 3. 3. Ömsesidig socialisation? : En studie av organisationsocialisation på en ny verksamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elma Kapicic; Anela Kapidzic; [2021]
  Nyckelord :new employee; organizational socialization; socialization; organization; uncertainty reduction; newly started business; nyanställd; organisationsocialisation; socialisation; organisation; osäkerhetsreducering; nystartad verksamhet.;

  Sammanfattning : Kunskaper inom området organisationssocialisation bygger mestadels på studier genomförda i relativt stabila organisationsmiljöer. Med utgångspunkt i att dagens arbetsliv snarare karaktäriseras av förändring och utveckling ser vi dock ett behov av kompletterande studier. LÄS MER

 4. 4. Nedskalning av globala visioner till lokala klimatstrategier : En analys av Oslo kommuns klimatstrategi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anna Adolfsson; Linnea Johansson; [2021]
  Nyckelord :Climate strategy; Global vision; Downscaling climate policy; Local climate work; Municipal strategies; CCS; Climate goals; Sustainability work; Climate adaptation; Klimatstrategi; Global vision; Nedskalning av klimatpolitik; Lokalt klimatarbete; Kommunala strategier; CCS; Klimatmål; Hållbarhetsarbete; Klimatosmtällning;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur nedskalning av en global vision till en lokal kontext tar sig uttryck i Oslo kommuns klimatstrategi. Valet av Oslo kommuns klimatstrategi som studieobjekt baserades på Oslos samarbete med UN-Habitat samt utnämnandet av Oslo till Europas miljöhuvudstad 2019 och Norges petroleumverksamhet. LÄS MER

 5. 5. De kort- och långsiktiga konsekvenserna av den kortsiktiga coronapolitiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Anton Solberg; Filippa Lövgren; [2021]
  Nyckelord :corona; makroekonomi; tillväxt; kris; krisåtgärd; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper analyses the Swedish government and the Swedish central bank's measures during the coronavirus pandemic and their effects on the economy in the short run and potential long run effects. By comparing the covid-19 pandemic with the Swedish crisis in the 1990s, and the financial crisis 2008-2009, differences and similarities are combined with previous studies to analyze what effect these measures have on: the number of bankruptcies, unemployment, change in USD/SEK, governments savings ratio, exploitation of the central bank's measures, and the household debt ratio. LÄS MER