Sökning: "underentreprenör"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet underentreprenör.

 1. 1. Säkerhetskultur i byggbranschen - Underentreprenörens utmaningar med att efterleva säkerhetskulturen

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Peter Bakai; Carolina Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Säkerhetskultur; Arbetsmiljö; Underentreprenörer; Dödsolyckor; Safety culture; Byggverksamhet;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de mest olycksdrabbade och varje år skadas och omkommer människor i en omfattning som fortfarande är hög i jämförelse med många andra branscher. I den statistik som tillhandahålls av Arbetsmiljöverket definierar man inte om den skadade eller förolyckade individen är anställd av huvudentreprenör eller underentreprenör. LÄS MER

 2. 2. Underentreprenörernas ekonomistyrningsarbete i partneringprojekt : En studie som speglar krav och behov mellan avtalsparterna inom ekonomistyrningen i partneringprocessen

  M1-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Julia Nilsson; Emil Bergström; [2020]
  Nyckelord :Partnering Underentreprenör Ekonomistyrning Partneringprocess;

  Sammanfattning : Detta arbete har studerat underentreprenörernas sätt att arbeta med ekonomistyrning i partneringprocessen. Arbetet har utförts i samarbete med Företaget för att leta efter förbättringsmöjligheter med deras ekonomistyrning i de partneringprojekt som de utför. LÄS MER

 3. 3. En studie av hur entreprenadsumman i ett betongbroprojekt påverkas av ÄTA – arbeten och avvikelse : En fallstudie av 4 broprojekt utförda av Veidekke Entreprenad AB Anläggning Sydväst

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nehad Saleh; [2020]
  Nyckelord :deviations; client; concrete; bridge constructions; finance; construction law; main contractor; turnkey; execution contract; contract changes; avvikelser; beställare; betong; brokonstruktioner; ekonomi; entreprenadjuridik; huvudentreprenör; totalentreprenad; utförandeentreprenad; ÄTA-arbeten;

  Sammanfattning : Anläggningsprojekt är idag allt fler på grund av att den infrastruktur som byggdes på mitten på 1900-talet inte längre uppfyller dagens ställda krav. I takt med att större entreprenader utförs idag, krävs även större resurser och bättre samspel mellan beställare och entreprenörer. LÄS MER

 4. 4. Samarbetet mellan huvudentreprenör och underentreprenör : En fallstudie ur ett produktionsperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Fredrik Shahin; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; Project management; Productivity; Communication; Samarbete; Projektledning; Produktivitet; Kommunikation;

  Sammanfattning : Byggbranschen utgör en av de viktigaste branscherna i Sverige och har en stor påverkan på landets ekonomiska tillväxt. Branschen skapar förutsättningar för såväl boende som transport men även för samhällsviktiga funktioner. LÄS MER

 5. 5. Samarbete mellan huvudentreprenör och underentreprenör - Centrala faktorer och långsiktiga relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Marie Persson; [2019]
  Nyckelord :Produktionsprocessen; Partnering; Lean Construction; Huvudentreprenör; Underentreprenör; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Huvudentreprenörer anlitar idag underentreprenörer i större utsträckning än vad det har gjorts tidigare i bygg- och anläggningsbranschen. Underentreprenörer anlitas för att utföra speciella moment i ett projekt där det krävs spetskompetens samt för att stärka upp med arbetskraft hos huvudentreprenören. LÄS MER