Sökning: "underentreprenör"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet underentreprenör.

 1. 1. Samarbete mellan huvudentreprenör och underentreprenör - Centrala faktorer och långsiktiga relationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Marie Persson; [2019]
  Nyckelord :Produktionsprocessen; Partnering; Lean Construction; Huvudentreprenör; Underentreprenör; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Huvudentreprenörer anlitar idag underentreprenörer i större utsträckning än vad det har gjorts tidigare i bygg- och anläggningsbranschen. Underentreprenörer anlitas för att utföra speciella moment i ett projekt där det krävs spetskompetens samt för att stärka upp med arbetskraft hos huvudentreprenören. LÄS MER

 2. 2. Integration av underentreprenörer vid outsourcing : En fallstudie på projektet Skanska Slussen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :André Aronsson; Niklas Jiman; [2018]
  Nyckelord :Logistics; supply chain management; information processing; integration; contract; construction industry; Skanska; Logistik; supply chain management; informationsbearbetning; integration; kontrakt; byggbranschen; Skanska;

  Sammanfattning : Problem: Byggbranschen är en av de större industrisektorerna som lyckas skapa minst integration. Branschens projektbaserade karaktär och höga fragmentering utgör en betydande utmaning för att involvera berörda parter. LÄS MER

 3. 3. Bygg-specifik logistik : icke värdeskapande aktiviteters påverkan på produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Heintz; Maja Kardell; [2018]
  Nyckelord :Bygglogistik; värdeskapande; byggarbetsplats; logistik; slöserier; materialhantering; lager;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ rapport där intervjuer och observationer genomförts på projektet Simonsland i Borås. Det är ett partneringsprojekt vilket innebär att beställare, entreprenör och underentreprenörer arbetar i samverkan. LÄS MER

 4. 4. Produktionskostnaderna och dess inverkan på köparens slutpris av en bostadsrätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Abid Hasanovic; Kristian Tikkanen; [2018]
  Nyckelord :Nybyggnationsprojekt; byggherre; markanvisning; kostnadsdrivande faktorer; marknadsvärde; underentreprenör UE ;

  Sammanfattning : Rapporten är skriven i samarbete med företaget X som på egen vilja velat förbli anonyma. På samma sätt kommer alla intervjupersonerna förbli anonyma. De tre nybyggnationsprojekten som finns belägna i Alingsås, Trollhättan och Göteborg kommer delvis förbli anonyma med hänsyn av företagets vilja. LÄS MER

 5. 5. Huvudentreprenörens övertagande av underentreprenörers materialansvar : Effekter och förutsättningar

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Olivia Säfström; Karl Söderbaum; [2018]
  Nyckelord :Material responsibility; Construction logistics; Reorganization; Main contractor; Subcontractor; Trust; SCOR; Materialansvar; Bygglogistik; Omorganisering; Huvudentreprenör; Underentreprenör; Tillit; SCOR;

  Sammanfattning : Det finns stora förbättringsmöjligheter inom logistiken i byggbranschen då den idag är väldigt kostsam och innebär många störningar i produktionen. Den logistik som sköts av underentreprenörerna i ett byggprojekt är ofta ej synkroniserad med huvudentreprenörens logistik vilket innebär ytterligare svårigheter. LÄS MER